Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4380. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 13553.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 – odl. US, 53/07, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 16. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
1. člen
S tem sklepom se za javno kulturno infrastrukturo določi nepremičnino, ki je v lasti Občine Žirovnica in je namenjena kulturi, in sicer stavbo št. 516, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 1165 in 681/1 obe k. o. Zabreznica.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2021-1
Breznica, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost