Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4371. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin, stran 13543.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 5. in 11.b člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 14. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 23. decembra 2021 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin 
1. člen 
S tem sklepom se dopolni Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 184/21, v nadaljnjem besedilu: Sklep).
V 1. členu Sklepa se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Ekonomska cena prilagojenega programa za predšolske otroke v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin znaša 1.199,74 EUR za dnevni program in 959,79 EUR za poldnevni program.«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.
Št. 410-0073/2021
Tolmin, dne 24. decembra 2021
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost