Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4342. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče, stran 13498.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 20. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 17. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče 
1. člen 
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 41/07, 32/09, 11/13), v nadaljevanju: pravilnik.
2. člen 
8. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Višina denarne pomoči za novorojence se določi s tem pravilnikom, in sicer v znesku 300,00 EUR za vsakega živorojenega otroka v družini.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 900-8/2021/13
Radeče, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost