Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Postojna, stran 13478.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 21. redni seji dne 15. 12. 2021 in 16. dopisni seji dne 22. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Postojna 
1. člen 
V 6. členu Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 79/17 in 4/18) se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pogoje in način oddajanja javnih športnih objektov v uporabo ter način plačila uporabnine se uredi s posebnim pravilnikom.«
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku za četrto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– imajo poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova uporabe javnih športnih objektov,«
3. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Župan s sklepom ustanovi komisijo za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija). Komisijo sestavlja pet (5) članov, in sicer dva predstavnika občinske uprave in trije predstavniki izvajalcev športnih dejavnosti na območju Občine Postojna, ki jih predlaga Izvršni odbor Športne zveze Postojna.«
4. člen 
Priloga odloka se spremeni tako, kot je določeno v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2017
Postojna, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost