Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4320. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2022, stran 13446.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 3. člena Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 24/07 in 3/21) je Občinski svet Občine Kamnik na 21. seji dne 15. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2022 
1. 
Članom Občinskega sveta Občine Kamnik pripadajo iz proračuna Občine Kamnik sredstva za zagotavljanje pogojev za njihovo delo.
2. 
V proračunu Občine Kamnik se za zagotavljanje pogojev za delo članov občinskega sveta za leto 2022 določi obseg sredstev v višini 90 eurov mesečno za posameznega člana.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.
Št. 007-0003/2019
Kamnik, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost