Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4315. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in vknjižbi lastninske pravice, stran 13441.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 25. seji dne 23. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in vknjižbi lastninske pravice 
I. 
Nepremičninam, parc. št. 1538/2, 1537/6 in 1539, vse k.o. Godovič (2364), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 14801946.
II. 
Nepremičninam, parc. št. 1536/8 in 1536/7, obe k.o. Godovič (2364), preneha status javnega dobra.
Pri nepremičninah, parc. št. 1536/8 in 1536/7, obe k.o. Godovič (2364), se vknjiži lastninska pravica v korist Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, matična številka 5880068000, do celote (1/1).
III. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-40/2018
Idrija, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost