Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4304. Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica, stran 13429.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 19. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica 
1. 
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih programov v VIZ OŠ Bistrica ob Sotli, enota vrtec Pikapolonica, znaša mesečno 485,65 EUR.
2. 
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programa iz 1. točke tega sklepa znaša 1,80 EUR.
Ta znesek zajema vrednost zajtrka, dopoldanske malice, kosila in popoldanske malice.
Cena je preračunana na 21 dni.
3. 
S tem sklepom preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo (Uradni list RS, št. 39/19).
4. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2022.
Št. 032-0009/2018-19-3
Bistrica ob Sotli, dne 21. decembra 2021
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

AAA Zlata odličnost