Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4303. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik, stran 13425.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-40/2021/23 z dne 16.12. 2021, družba Istrabenz plini, Plini in plinske tehnologije d.o.o., izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik 
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografska območja Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Hrastniku, na katerih izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba Istrabenz plini, Plini in plinske tehnologije d.o.o..
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Enota
Zakupljena zmogljivost 
[kWh/leto]
Pavšal 
(CFPi)
[EUR]
Moč 
(CFMi)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZi)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVPi)
[EUR/kWh]
CDK1
0–2000
1,90000
0,01709
CDK2
2 001–5 000
1,90000
0,01709
CDK3
5 001–15 000
4,65000
0,01140
CDK4
15 001–25 000
4,65000
0,01140
CDK5
25 001–50 000
7,75000
0,00990
CDK6
50 001–100 000
0,00000
0,52400
0,00585
CDK7
100 001–300 000
0,00000
0,52400
0,00585
CDK8
300 001–800 000
0,00000
0,52400
0,00585
CDK9
800 001–1 300 000
0,00000
0,52400
0,00000
0,00585
CDK10
1 300 001–2 000 000
0,06900
0,00379
CDK11
2 000 001–6 000 000
0,06900
0,00379
CDK12
6 000 001–10 000 000
0,06900
0,00379
CDK13
10 000 001–50 000 000
0,06900
0,00270
CDK14
50 000 001–150 000 000
0,06900
0,00132
CDK15
Nad 150 000 000
0,06900
0,00132
– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Enota
Zakupljena zmogljivost 
[kWh/leto]
Pavšal 
(CFPi)
[EUR]
Moč 
(CFMi)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZi)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVPi)
[EUR/kWh]
CDK1
0–2000
1,90000
0,01709
CDK2
2 001–5 000
1,90000
0,01709
CDK3
5 001–15 000
4,65000
0,01140
CDK4
15 001–25 000
4,65000
0,01140
CDK5
25 001–50 000
7,75000
0,00990
CDK6
50 001–100 000
0,00000
0,52400
0,00585
CDK7
100 001–300 000
0,00000
0,52400
0,00585
CDK8
300 001–800 000
0,00000
0,52400
0,00585
CDK9
800 001–1 300 000
0,00000
0,52400
0,00000
0,00585
CDK10
1 300 001–2 000 000
0,06900
0,00379
CDK11
2 000 001–6 000 000
0,06900
0,00379
CDK12
6 000 001–10 000 000
0,06900
0,00379
CDK13
10 000 001–50 000 000
0,06900
0,00270
CDK14
50 000 001–150 000 000
0,06900
0,00132
CDK15
Nad 150 000 000
0,06900
0,00132
– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Enota
Zakupljena zmogljivost 
[kWh/leto]
Pavšal 
(CFPi)
[EUR]
Moč 
(CFMi)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZi)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVPi)
[EUR/kWh]
CDK1
0–2000
1,90000
0,01709
CDK2
2 001–5 000
1,90000
0,01709
CDK3
5 001–15 000
4,65000
0,01140
CDK4
15 001–25 000
4,65000
0,01140
CDK5
25 001–50 000
7,75000
0,00990
CDK6
50 001–100 000
0,00000
0,52400
0,00585
CDK7
100 001–300 000
0,00000
0,52400
0,00585
CDK8
300 001–800 000
0,00000
0,52400
0,00585
CDK9
800 001–1 300 000
0,00000
0,52400
0,00000
0,00585
CDK10
1 300 001–2 000 000
0,06900
0,00379
CDK11
2 000 001–6 000 000
0,06900
0,00379
CDK12
6 000 001–10 000 000
0,06900
0,00379
CDK13
10 000 001–50 000 000
0,06900
0,00270
CDK14
50 000 001–150 000 000
0,06900
0,00132
CDK15
Nad 150 000 000
0,06900
0,00132
3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
leto
2022
2023
2024
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
2,22480
2,22480
2,22480
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VU
1,25620
1,25620
1,25620
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,62810
0,62810
0,62810
4. člen
Tarifne postavke za ostale storitve, ki za posamezno leto regulativnega obdobja od 1. januar 2022 do 31. december 2024 znašajo:
Vrsta storitev 
Leto
2022
2023
2024
Enota mere
Tarifna postavka (brez DDV)
 A. PODATKOVNE STORITVE  
A.01 
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema 
[EUR/račun]
4,25
4,25
4,25
A.02 
Ponovni izpis računa in položnice 
[EUR/izpis]
3,06
3,06
3,06
A.03 
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema 
[EUR/izpis]
2,86
2,86
2,86
A.04 
Strošek drugega in naslednjih opominov 
[EUR/opomin]
1,22
1,22
1,22
 B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA 
B.01 
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta 
[EUR/storitev]
24,62
24,62
24,62
B.02 
Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev 
[EUR/storitev]
7,78
7,78
7,78
B.03 
Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo 
[EUR/storitev]
B.04 
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera) 
[EUR/storitev]
33,95
33,95
33,95
B.05 
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25) 
[EUR/storitev]
53,16
53,16
53,16
B.06 
Neuspešen poskus odklopa 
[EUR/storitev]
27,72
27,72
27,72
B.07 
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera) 
[EUR/storitev]
43,23
43,23
43,23
B.08 
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25) 
[EUR/storitev]
52,28
52,28
52,28
B.09 
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij 
[EUR/storitev]
11,47
11,47
11,47
B.10 
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij 
[EUR/storitev]
22,95
22,95
22,95
B.11 
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa 
[EUR]
71,43
71,43
71,43
B.12 
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW 
[EUR/storitev]
45,57
45,57
45,57
B.13 
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW 
[EUR/storitev]
55,33
55,33
55,33
B.14 
Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika 
[EUR/storitev]
60,91
60,91
60,91
B.15 
Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika 
[EUR/storitev]
60,91
60,91
60,91
 C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR 
C.01 
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
[EUR/storitev]
41,19
41,19
41,19
C.02 
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah 
[EUR/h]
40,70
40,70
40,70
C.03 
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda 
[EUR/h]
40,70
40,70
40,70
 D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke 
D.01 
Opravila monterja 
[EUR/h]
26,23
26,23
26,23
D.02 
Opravila delavca z visoko izobrazbo 
[EUR/h]
40,70
40,70
40,70
D.03 
Opravila izven delovnega časa (pribitek) 
[EUR/h]
13,12
13,12
13,12
D.04 
Kilometrina osebni avto 
[EUR/km]
0,37
0,37
0,37
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. OM 02/2022-24-ZP
Koper, dne 22. decembra 2021
EVA 2021-2430-0165
Istrabenz plini, 
Plini in plinske tehnologije d.o.o. 
finančna direktorica 
mag. Tanja Petrinja Petelin 

AAA Zlata odličnost