Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4302. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica, stran 13423.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-38/2021/11 z dne 15. 12. 2021, družba ENOS, d.d., izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica 
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Žirovnica, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba ENOS, d.d..
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
CDKi
Zakupljena 
zmogljivost
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
 
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
 
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–2.000
2,58505
3,15376
0,03141
0,03832
CDK2
2.001–5.000
5,09801
6,21957
0,01864
0,02274
CDK3
5.001–15.000
5,81894
7,09910
0,01823
0,02224
CDK4
15.001–25.000
7,10631
8,66970
0,01720
0,02098
CDK5
25.001–50.000
10,63372
12,97314
0,01565
0,01910
CDK6
50.001–100.000
10,33588
12,60977
0,32493
0,39642
0,01335
0,01629
CDK7
100.001–300.000
0
0
0,29610
0,36124
0,01437
0,01753
CDK8
300.001–800.000
0
0
0,29610
0,36124
0,01437
0,01753
CDK9
800.001–1.300.000
0
0
0,29610
0,36124
0,01437
0,01753
CDK10
1.300.001–2.000.000
0,06128
0,07476
0,00678
0,00827
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,05039
0,06148
0,00541
0,00660
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,04730
0,05771
0,00417
0,00509
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,03522
0,04297
0,00355
0,00433
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,03329
0,04061
0,00317
0,00387
CDK15
nad 150.000.000
0,03135
0,03825
0,00290
0,00354
– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec 
CDKi
Zakupljena 
zmogljivost
Pavšal
Moč 
Zmogljivost
Poraba
 
 
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
 
 
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–2.000
2,66234
3,24806
 
 
 
 
0,03235
0,03947
CDK2
2.001–5.000
5,25044
6,40553
 
 
 
 
0,01920
0,02342
CDK3
5.001–15.000
5,99292
7,31136
 
 
 
 
0,01877
0,02290
CDK4
15.001–25.000
7,31879
8,92892
 
 
 
 
0,01771
0,02161
CDK5
25.001–50.000
10,95167
13,36103
 
 
 
 
0,01612
0,01967
CDK6
50.001–100.000
10,64492
12,98680
0,33465
0,40827
 
 
0,01375
0,01677
CDK7
100.001–300.000
0
0
0,30495
0,37204
 
 
0,01480
0,01805
CDK8
300.001–800.000
0
0
0,30495
0,37204
 
 
0,01480
0,01805
CDK9
800.001–1.300.000
0
0
0,30495
0,37204
0,01480
0,01805
CDK10
1.300.001–2.000.000
 
 
 
 
0,06311
0,07700
0,00698
0,00851
CDK11
2.000.001–6.000.000
 
 
 
 
0,05190
0,06332
0,00557
0,00679
CDK12
6.000.001–10.000.000
 
 
 
 
0,04872
0,05944
0,00430
0,00524
CDK13
10.000.001–50.000.000
 
 
 
 
0,03628
0,04426
0,00366
0,00446
CDK14
50.000.001–150.000.000
 
 
 
 
0,03428
0,04182
0,00327
0,00399
CDK15
nad 150.000.000
 
 
 
 
0,03229
0,03939
0,00299
0,00365
– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec 
CDKi
Zakupljena 
zmogljivost
Pavšal
Moč 
Zmogljivost
Poraba
 
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
 
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–2.000
2,74195
3,34517
 
 
 
 
0,03332
0,04065
CDK2
2.001–5.000
5,40742
6,59706
 
 
 
 
0,01977
0,02412
CDK3
5.001–15.000
6,17211
7,52997
 
 
 
 
0,01934
0,02359
CDK4
15.001–25.000
7,53762
9,19590
 
 
 
 
0,01824
0,02226
CDK5
25.001–50.000
11,27912
13,76053
 
 
 
 
0,01660
0,02026
CDK6
50.001–100.000
10,96320
13,37511
0,34465
0,42048
 
 
0,01416
0,01728
CDK7
100.001–300.000
 0
 0
0,31407
0,38316
0,01524
0,01859
CDK8
300.001–800.000
 0
 0
0,31407
0,38316
0,01524
0,01859
CDK9
800.001–1.300.000
 0
 0 
0,31407
0,38316
0,01524
0,01859
CDK10
1.300.001–2.000.000
 
 
0,06500
0,07930
0,00719
0,00877
CDK11
2.000.001–6.000.000
 
 
0,05345
0,06521
0,00574
0,00700
CDK12
6.000.001–10.000.000
 
 
0,05017
0,06121
0,00442
0,00540
CDK13
10.000.001–50.000.000
 
 
0,03736
0,04558
0,00377
0,00460
CDK14
50.000.001–150.000.000
 
 
0,03531
0,04307
0,00336
0,00410
CDK15
nad 150.000.000
 
 
0,03325
0,04057
0,00308
0,00376
3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2022
2023
2024
Tarifna postavka za meritve
[EUR]
[EUR]
[EUR]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,3524
1,6499
1,3633
1,6632
1,3755
1,6781
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VU
1,0416
1,2708
1,0937
1,3343
1,1263
1,3741
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,5750
0,7015
0,6037
0,7365
0,6339
0,7734
4. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. 18-MM/21
Jesenice, dne 21. decembra 2021
EVA 2021-2430-0164
ENOS, d.d. 
direktor 
Andrej Stušek 

AAA Zlata odličnost