Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4299. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, stran 13418.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE, v nadaljevanju EZ-1) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-36/2021-14 z dne 3. 12. 2021, družba KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o. izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj 
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o..
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec – brez DDV
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFP)
Moč 
(CFM)
Zmogljivost 
(CFZ)
Poraba 
(CVP)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0–2 000
1,71710
0,03658
CDK2
2 001–5 000
4,47618
0,02078
CDK3
5 001–15 000
6,40361
0,01772
CDK4
15 001–25 000
9,28729
0,01654
CDK5
25 001–50 000
16,29004
0,01405
CDK6
50 001–100 000
42,28881
0,17103
0,01228
CDK7
100 001–300 000
74,30544
0,48462
0,00935
CDK8
300 001–800 000
98,34543
0,37081
0,00915
CDK9
800 001–1 300 000
114,73634
0,34289
0,00000
0,00885
CDK10
1 300 001–2 000 000
0,05924
0,00790
CDK11
2 000 001–6 000 000
0,05645
0,00623
CDK12
6 000 001–10 000 000
0,05212
0,00579
CDK13
10 000 001–50 000 000
0,04585
0,00514
CDK14
50 000 001–150 000 000
0,04585
0,00448
CDK15
Nad 150 000 000
0,04585
0,00426
– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec – brez DDV
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFP)
Moč 
(CFM)
Zmogljivost 
(CFZ)
Poraba 
(CVP)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0–2 000
1,76862
0,03767
CDK2
2 001–5 000
4,61047
0,02140
CDK3
5 001–15 000
6,59572
0,01825
CDK4
15 001–25 000
9,56591
0,01704
CDK5
25 001–50 000
16,77874
0,01447
CDK6
50 001–100 000
43,55748
0,17616
0,01265
CDK7
100 001–300 000
76,53460
0,49915
0,00963
CDK8
300 001–800 000
101,29579
0,38193
0,00942
CDK9
800 001–1 300 000
118,17843
0,35317
0,00000
0,00911
CDK10
1 300 001–2 000 000
0,05924
0,00814
CDK11
2 000 001–6 000 000
0,05645
0,00642
CDK12
6 000 001–10 000 000
0,05212
0,00596
CDK13
10 000 001–50 000 000
0,04585
0,00529
CDK14
50 000 001–150 000 000
0,04585
0,00461
CDK15
Nad 150 000 000
0,04585
0,00439
– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec – brez DDV
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFP)
Moč 
(CFM)
Zmogljivost 
(CFZ)
Poraba 
(CVP)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0–2 000
1,82167
0,03380
CDK2
2 001–5 000
4,74878
0,02204
CDK3
5 001–15 000
6,79359
0,01879
CDK4
15 001–25 000
9,85289
0,01755
CDK5
25 001–50 000
17,28210
0,01490
CDK6
50 001–100 000
44,86420
0,18145
0,01303
CDK7
100 001–300 000
78,83064
0,51413
0,00992
CDK8
300 001–800 000
104,33467
0,39339
0,00970
CDK9
800 001–1 300 000
121,72378
0,36377
0,00000
0,00939
CDK10
1 300 001–2 000 000
0,05924
0,00838
CDK11
2 000 001–6 000 000
0,05645
0,00661
CDK12
6 000 001–10 000 000
0,05212
0,00614
CDK13
10 000 001–50 000 000
0,04585
0,00545
CDK14
50 000 001–150 000 000
0,04585
0,00475
CDK15
Nad 150 000 000
0,04585
0,00452
3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec – brez DDV
Leto:
2022
2023
2024
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
1,0569
 
1,0833
 
1,1104
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
4. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. 105807/XII-2021/KM
Velenje, dne 9. decembra 2021
EVA 2021-2430-0156
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o. 
mag. Gašper Škarja 
direktor 

AAA Zlata odličnost