Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4298. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec, stran 13415.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-35/2021/13 z dne 6. 12. 2021, družba PETROL d.d., Ljubljana, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Rogatec, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
Odjemna skupina
za leto t:
2022
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Enota
Zakupljena zmogljivost 
[kWh/leto]
Pavšal 
(CFP)
[EUR]
Moč 
(CFM)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZ)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVP)
[EUR/kWh]
CDK1
0–2.000
1,28000
0,01893
CDK2
2.001–5.000
2,55000
0,01145
CDK3
5.001–15.000
3,46198
0,00954
CDK4
15.001–25.000
5,80000
0,00769
CDK5
25.001–50.000
7,70000
0,00683
CDK6
50.001–100.000
19,15704
0,37657
0,00683
CDK7
100.001–300.000
22,30882
0,37657
0,00606
CDK8
300.001–800.000
44,61766
0,37657
0,00591
CDK9
800.001–1.300.000
115,95025
0,37657
0
0,00563
CDK10
1.300.001–2.000.000
0,04977
0,00563
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,04977
0,00563
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,04977
0,00563
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,04609
0,00485
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,03768
0,00306
CDK15
Nad 150.000.000
0,02973
0,00270
– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
Odjemna skupina
za leto t:
2023
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Enota
Zakupljena zmogljivost 
[kWh/leto]
Pavšal 
(CFP)
[EUR]
Moč 
(CFM)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZ)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVP)
[EUR/kWh]
CDK1
0–2.000
1,31840
0,01950
CDK2
2.001–5.000
2,62650
0,01179
CDK3
5.001–15.000
3,56584
0,00983
CDK4
15.001–25.000
5,97400
0,00792
CDK5
25.001–50.000
7,93100
0,00703
CDK6
50.001–100.000
19,73175
0,38787
0,00703
CDK7
100.001–300.000
22,97808
0,38787
0,00624
CDK8
300.001–800.000
45,95619
0,38787
0,00609
CDK9
800.001–1.300.000
119,42876
0,38787
0
0,00580
CDK10
1.300.001–2.000.000
0,05126
0,00580
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,05126
0,00580
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,05126
0,00580
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,04747
0,00500
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,03881
0,00315
CDK15
Nad 150.000.000
0,03062
0,00278
– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
Odjemna skupina
za leto t:
2024
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Enota
Zakupljena zmogljivost 
[kWh/leto]
Pavšal 
(CFP)
[EUR]
Moč 
(CFM)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZ)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVP)
[EUR/kWh]
CDK1
0–2.000
1,35800
0,02009
CDK2
2.001–5.000
2,70530
0,01214
CDK3
5.001–15.000
3,67280
0,01012
CDK4
15.001–25.000
6,15320
0,00816
CDK5
25.001–50.000
8,16890
0,00724
CDK6
50.001–100.000
20,32370
0,39951
0,00724
CDK7
100.001–300.000
23,66740
0,39951
0,00643
CDK8
300.001–800.000
47,33490
0,39951
0,00627
CDK9
800.001–1.300.000
123,01160
0,39951
0
0,00597
CDK10
1.300.001–2.000.000
0,05280
0,00597
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,05280
0,00597
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,05280
0,00597
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,04889
0,00515
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,03997
0,00324
CDK15
Nad 150.000.000
0,03154
0,00286
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
2022
2023
2024
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,17600
1,17700
1,17800
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
0,94040
0,94040
0,94040
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,69000
0,69000
0,69000
4. člen 
Tarifne postavke za ostale storitve znašajo:
Vrsta ostale storitve
2022
2023
2024
leto t
leto t + 1
leto t + 2
A. PODATKOVNE STORITVE 
Enota mere
A.01
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
 
[EUR/račun]
2,92
3,00
3,08
A.02
Ponovni izpis računa in položnice
 
[EUR/izpis]
1,48
1,52
1,56
A.03
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
 
[EUR/izpis]
1,47
1,51
1,55
A.04
Strošek drugega in naslednjih opominov
 
[EUR/opomin]
0,82
0,84
0,86
B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA
B.01
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta
 
[EUR/storitev]
23,47
24,13
24,81
B.02
Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev
 
[EUR/storitev]
6,68
6,87
7,06
B.03
Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo
 
[EUR/storitev]
8,23
8,46
8,70
B.04
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera)
 
[EUR/storitev]
39,06
40,15
41,27
B.05
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
 
[EUR/storitev]
46,95
48,26
49,61
B.06
Neuspešen poskus odklopa 
 
[EUR/storitev]
37,40
38,45
39,53
B.07
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera)
[EUR/storitev]
39,06
40,15
41,27
B.08
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
[EUR/storitev]
49,92
51,32
52,76
B.09
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij
[EUR/storitev]
15,42
15,85
16,29
B.10
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij
[EUR/storitev]
24,95
25,65
26,37
B.11
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa
[EUR]
7,14
7,34
7,55
B.12
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
 
[EUR/storitev]
40,50
41,63
42,80
B.13
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
 
[EUR/storitev]
50,89
52,31
53,77
B.14
Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika
 
[EUR/storitev]
49,34
50,72
52,14
B.15
Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika
 
[EUR/storitev]
49,34
50,72
52,14
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR 
C.01
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
 
[EUR/storitev]
41,12
42,27
43,45
C.02
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
 
[EUR/h]
41,12
42,27
43,45
C.03
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
 
[EUR/h]
39,92
41,04
42,19
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke 
D.01
Opravila monterja
 
[EUR/h]
19,06
19,59
20,14
D.02
Opravila delavca z visoko izobrazbo
 
[EUR/h]
39,92
41,04
42,19
D.03
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
 
[EUR/h]
4,76
4,89
5,03
D.04
Kilometrina osebni avto
 
[EUR/km]
0,37
0,37
0,37
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. 2021-1002
Ljubljana, dne 8. decembra 2021
EVA 2021-2430-0153
Petrol d.d., Ljubljana 
zakonita zastopnika 
mag. Jože Bajuk 
član uprave 
 
Mag. Nada Drobne Popović 
predsednica uprave 

AAA Zlata odličnost