Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4281. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13370.

  
Na podlagi 245. ter 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. redni seji dne 20. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Nepremičninam:
– ID znak: parcela 1883 525/8 (katastrska občina 1883 Šemnik parcela 525/8), ID 5974015 in
– ID znak: parcela 1887 2829/6 (katastrska občina 1887 Šentlambert parcela 2829/6), ID 7208322
se ukine status javnega dobra.
2. člen 
Nepremičnini, navedeni v prejšnjem členu tega sklepa, po ukinitvi statusa javnega dobra postaneta last Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, matična št. 5883890000, do celote (1/1).
3. člen 
Navedeni nepremičnini izgubita status javnega dobra na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti v skladu z ZUreP-2 izda občinska uprava Občine Zagorje ob Savi. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču, preko portala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Občine Zagorje ob Savi.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-259/2021/1
Zagorje ob Savi, dne 20. decembra 2021
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan

AAA Zlata odličnost