Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4280. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2470 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1180 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 13370.

  
Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. redni seji dne 20. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2470 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1180 na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1180 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 21023-00. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2470.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja in povečanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišč s parcelno številko 935/5, k.o. Kotredež, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/1180.
Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje na sledeč način:
– stavbno zemljišče se poveča v smeri proti jugu, tako da se v stavbno zemljišče vključi obstoječe gospodarsko poslopje v sklopu kmetije, ki mu namerava lastnik spremeniti namembnost v stanovanjsko stavbo. Gre za del zemljišča s parcelno številko 935/5, k.o. Kotredež. Stavbno zemljišče se poveča za 599,80 m2 (sprememba iz K2 v A) oziroma za 17,61 % velikosti izvorno določenega stavbnega zemljišča.
Nova velikost stavbnega zemljišča znotraj EUP OP 1/1180 tako znaša 4006,78 m2.
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 4 in digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.
3. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-12/2021-12
Zagorje ob Savi, dne 20. decembra 2021
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost