Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4278. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2551 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/88 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 13369.

  
Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. redni seji dne 20. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2551 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/88 na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/88 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje AKA d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje pod št. projekta LP 02/2021. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2551.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišča s parcelno številko 1429/1, k.o. Zagorje, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/88.
Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče z enoto urejanja OP 1/88 preoblikuje na sledeč način:
– na severozahodnem delu območja del stavbnega zemljišča (A) v velikosti 103,60 m2 izvzame (sprememba iz A v K1) ter
– na severnem delu območja stavbno zemljišče nadomesti in razširi oziroma poveča za 251,84 m2, kar predstavlja 20 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča, določenega v OPN (OP 1/88) in je v skladu z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-2.
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/88 tako znaša 1.511,02 m2.
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 4 in digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.
3. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-19/2021-12
Zagorje ob Savi, dne 20. decembra 2021
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost