Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4277. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2561 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/771 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 13368.

  
Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20. redni seji dne 20. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2561 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/771 na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/771 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 21159-00. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2561.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja in povečanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišč s parcelno številko 765/1, k.o. Šentlambert, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/771.
Na območju posamične poselitve se izvorno določeno stavbno zemljišče s površino 2184,97 m2 preoblikuje tako, da se obstoječe stavbno zemljišče poveča v smeri proti zahodu za 430,06 m2,kar predstavlja 19,68 % velikosti izvorno določenega stavbnega zemljišča v OPN, in sicer na del zemljišča s parcelno številko 765/1, k.o. Šentlambert.
Po namenski rabi prostora iz veljavnega OPN Občine Zagorje ob Savi 218,52 m2 območja lokacijske preveritve sega v namensko rabo gozd (G), 189,50 m2 na namensko rabo K1-najboljša kmetijska zemljišča, preostalih 22,04 m2, pa na namensko rabo prostora K2-druga kmetijska zemljišča.
Nova velikost stavbnega zemljišča EUP OP 1/771 znaša 2615,03 m2.
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 4 in digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.
3. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-20/2021-12
Zagorje ob Savi, 20. decembra 2021
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost