Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4269. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1404/5, 1404/7, 1404/9, 1404/11 in 1404/12 vse k.o. 1118 Lipoglav, stran 13361.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 22. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1404/5, 1404/7, 1404/9, 1404/11 in 1404/12 vse k.o. 1118 Lipoglav
1. člen 
Na nepremičninah s parc. št. 1404/5 k.o. 1118 Lipoglav, površine 350 m2, parc. št. 1404/7 k.o. 1118 Lipoglav, površine 296 m2, parc. št. 1404/9 k.o. 1118 Lipoglav, površine 236 m2, parc. št. 1404/11 k.o. 1118 Lipoglav, površine 20 m2 in parc. št. 1404/12 k.o. 1118 Lipoglav, površine 308 m2 se ukine status grajenega javnega dobra in se iz zemljiške knjige izbriše zaznamba javnega dobra.
2. člen 
Po izbrisu zaznambe javnega dobra iz zemljiške knjige ostane pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa vknjižena lastninska pravica na ime in v korist: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000, do celote (1/1).
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0065/2021-1(163)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost