Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4262. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj, stran 13347.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 31. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) so Mestni svet Mestne občine Ptuj na 28. redni seji dne 20. 9. 2021, Občinski svet Občine Destrnik na 16. redni seji dne 15. 11. 2021, Občinski svet Občine Gorišnica na 16. redni seji dne 18. 11. 2021, Občinski svet Občine Kidričevo na 21. redni seji dne 21. 10. 2021, Občinski svet Občine Majšperk na 24. redni seji dne 3. 11. 2021, Občinski svet Občine Markovci na 15. redni seji dne 27. 10. 2021, Občinski svet Občine Videm na 19. redni seji dne 26. 10. 2021 in Občinski svet Občine Žetale na 13. redni seji dne 17. 11. 2021 sprejeli
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj 
1. člen 
(1) V Odloku o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni list RS, št. 1/19) se v prvem odstavku 8. člena za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– Lekarniška podružnica Markovci, Markovci 33, Markovci,«.
(2) Dosedanja deveta alineja postane deseta, za njo se doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– Priročna zaloga zdravil v Splošni ambulanti Zavrč, Goričak 7, Zavrč,«.
(3) Dosedanja deseta alineja postane dvanajsta alineja.
2. člen 
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic ter naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2017
Ptuj, dne 20. septembra 2021
Županja 
Mestne občine Ptuj 
Nuška Gajšek 
Št. 900-16/2021-16R-4/3
Destrnik, dne 15. novembra 2021
Župan 
Občine Destrnik 
Franc Pukšič 
Št. 900-1/2018-16
Gorišnica, dne 19. novembra 2021
Župan 
Občine Gorišnica 
Jožef Kokot 
Št. 014-2/2007-20
Kidričevo, dne 25. oktobra 2021
Župan 
Občine Kidričevo 
Anton Leskovar 
Št. 0320-1/2013-22
Majšperk, dne 3. novembra 2021
Županja 
Občine Majšperk 
dr. Darinka Fakin 
Št. 0007-0003/2018
Markovci, dne 27. oktobra 2021
Župan 
Občine Markovci 
Milan Gabrovec 
Št. 900-12/2021-10
Videm, dne 26. oktobra 2021
Župan 
Občine Videm 
Branko Marinič 
Št. 032-13/2018
Žetale, dne 17. novembra 2021
Župan 
Občine Žetale 
Anton Butolen 

AAA Zlata odličnost