Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4259. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2022, stran 13343.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 70/17, 73/19) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 21. redni seji dne 21. 12. 2021 sprejel
S KL E P 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2022 
1. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Moravske Toplice za leto 2022 znaša za zazidana stavbna zemljišča 0,0014 EUR, za nezazidana stavbna zemljišča pa 0,00025459 EUR.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.
3. člen 
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20).
Št. 422-0022/2021-3
Moravske Toplice, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost