Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4256. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2022, stran 13339.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 15. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
N A Č R T   R A V N A N J A 
z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022 
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2022.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) (uredba) in Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
PRODAJA
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./M2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
P1
Občina Log - Dragomer
25 m2
stanovanje
423 in 422/3
Ocenjena vrednost 
30.000,00 EUR
1815
30.000,00
DRAGA
P2
Občina Log - Dragomer
108 m2
Območja stanovanj
920/24
Ocenjena vrednost 
50,00 EUR/m2
1996
5.400,00
LOG
P3
Občina Log - Dragomer
86 m2
Območja stanovanj
920/40
Ocenjena vrednost 
100,00 EUR/m2
1996
4.300,00
LOG
P4
Občina Log - Dragomer
75 m2
Območja stanovanj
920/30
Ocenjena vrednost 
100,00 EUR/m2
1996
3.750,00
LOG
P5
Občina Log - Dragomer
86 m2
Območja stanovanj
920/31
Ocenjena vrednost 
100,00 EUR/m2
1996
4.300,00
LOG
P6
Občina Log - Dragomer
50 m2
Območja stanovanj
1355/5
Ocenjena vrednost 
100,00 EUR/m2
1996
2.500,00
LOG
SKUPAJ (prodaje)
50.250,00
ODKUPI
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC 
NAMEN
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./M2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
O1
Območje občine Log - Dragomer
Ocenjena vrednost
15.000,00
LOG
O2
450
Območja stanovanj
1354/46
Ocenjena vrednost 
19,49 EUR/m2
8.772,00
LOG
O3
243
Območja stanovanj
1366/7
Ocenjena vrednost 
19,49 EUR/m2
4.737,00
LOG
O4
333
Območja stanovanj
1366/19
Ocenjena vrednost 
19,49 EUR/m2
6.491,00
LOG
SKUPAJ 
(odkupi)
35.000,00
MENJAVA
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./M2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
M1
Občina Log - Dragomer
(1367/20, 1367/22)
2005/2 (134 m2);
94/17
(69 m2);
2005/2
(134 m2 kmetijska zemljišča)
94/17
(69 m2 – območja stanovanj –zemljišče za gradnjo);
2005/2
za 94/17
Ocenjena vrednost
1996
690,00
LOG
SKUPAJ 
(menjave)
690,00
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2022 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2022.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2022 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2021
Dragomer, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost