Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4253. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13336.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 18. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Nepremičnini parc. št. 1262/19 k.o. Savina, v izmeri 285 m2 se ukine status javnega dobra.
II. 
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz I. točke izgubi status javnega dobra in postane last Občine Ljubno.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-07/2021-1
Ljubno, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost