Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4247. Sklep o višini odvajanja, stran 13331.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 17. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
I. 
Sprejme se višina odvajanja v višini 0,4309 EUR/m3 brez DDV.
II. 
Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, se določi v višini:
DN
Omrežnina EUR/mesec po DN vodomera brez DDV
<=20
4,4454
20<DN<40
13,3363
40<=DN<50
44,4544
50<=DN<65
66,6816
65<=DN<80
133,3632
80<=DN<100
222,2720
100<=DN<150
444,5439
150<=DN
889,0878
III. 
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode iz javnih površin iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. 1. 2022 in se jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-77/2021
Laško, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost