Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4233. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, stran 13314.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu – ZSV (Uradni list RS, št.54/92, 56/92 – popr., 13/93, 42/94 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 41/99, 54/00 – ZUOPP, 36/00 – ZPDZC, 26/01, 6/02, 110/02 – ZIRD, 5/03, 2/04, 7/04 – popr., 3/04, 6/05, 69/05 – odl. US, 9/06, 21/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 5/07, 105/06, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19 in 189/20 – ZFRO); Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 17. člena Statuta Občine Cerknice (Uradni list RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na 21. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč na domu – socialna oskrba na domu, in sicer za:
– skupna cena socialne oskrbe na domu v višini 24,99 EUR na uro na delavnik
– skupna cena socialne oskrbe na domu v višini 34,14 EUR na uro na dela proste dni.
Strošek vodenja, koordiniranja in priprave je 2,52 EUR na uro, strošek neposredne socialne oskrbe je 22,47 EUR na uro na delavnik in 31,62 EUR na uro na dela proste dni.
2. člen 
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša:
– 5,78 EUR na uro na delavnik
– 7,98 EUR na uro na dela proste dni.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2022.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 007-7/2020, z dne 12. 11. 2020.
Št. 007-22/2021
Cerknica, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost