Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4220. Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za centre za socialno delo, stran 13232.

  
Za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) v zvezi z desetim odstavkom 45. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za javno upravo izdaja
O D R E D B O 
o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za centre za socialno delo 
1. člen 
S to odredbo se določi enotni načrt klasifikacijskih znakov za centre za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: enotni načrt klasifikacijskih znakov).
2. člen 
Enotni načrt klasifikacijskih znakov vsebuje navedbo klasifikacijskih znakov, opis klasifikacijskih znakov in rok hrambe dokumentarnega gradiva.
Klasifikacijski znaki, opis klasifikacijskih znakov in rok hrambe dokumentarnega gradiva iz prejšnjega odstavka so določeni v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 007-636/2021
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
EVA 2021-2611-0070
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Soglašam! 
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost