Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, stran 13188.

  
Na podlagi drugega odstavka 355. člena in tretjega odstavka 382. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 
1. člen 
V Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 101/15, 79/17, 80/19 in 164/20) se v 3. členu v drugem odstavku besedilo »36/19 in 66/19« nadomesti z besedilom »36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE«.
2. člen 
V 4. členu se besedilo »79/18 in 66/19« nadomesti z besedilom »79/18, 66/19 in 172/21«.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
Priloga 8 se nadomesti z novo Prilogo 8, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
Priloga 9 se nadomesti z novo Prilogo 9, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2022, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.
Št. 007-1286/2021/8
Ljubljana, dne 22. decembra 2021
EVA 2021-1611-0108
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost