Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4196. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna, stran 13171.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 32/16, 27/17 – ZPro, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F), 6., 14. in 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08, 48/09, 48/18 in 26/19) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 21. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna 
1. člen 
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 48/18) se v 4. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na pokopališčih Postojna, Veliki Otok, Belsko, Predjama, Mali Otok, Pri Fari, Štivan in Planina izvaja pokopališko dejavnost Režijski obrat v okviru občinske uprave Občine Postojna, na vseh ostalih pokopališčih pa izvajajo samostojno pokopališko dejavnost posamezne krajevne skupnosti.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2022.
Št. 007-8/2018
Postojna, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti