Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4184. Odlok o dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje, stran 13154.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 22. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje 
1. člen 
S tem Odlokom se dopolnjuje Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15, 10/17, 93/20, 100/21; v nadaljevanju: Odlok).
2. člen 
(1) V točki f prvega odstavka 32.b člena Odloka se za besedno zvezo »iz Priloge 1« doda nov stavek, ki se glasi:
»Prihodki, ki so društvom dodeljeni z državnimi ali lokalnimi transferji, se ne upoštevajo.«
(2) V četrtem odstavku 32.b člena se na koncu določbe doda nov stavek, ki se glasi:
»Plačila so oproščeni poslovni uporabniki, ki kot dejavnost proizvajajo električno energijo iz obnovljivih energetskih virov.«
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 007-0007/2021-9
Kočevje, dne 17. decembra 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost