Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4180. Sprememba Statuta Občine Dolenjske Toplice, stran 13151.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 84. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
S P R E M E M B O   S T A T U T A 
Občine Dolenjske Toplice 
1. člen 
V Statutu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) se spremeni 4. člen tako, da se glasi:
»(uradno glasilo občine) 
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu Občine Dolenjske Toplice, ki je Uradno glasilo e-občina.
(2) V uradnem glasilu Občine Dolenjske Toplice se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako odloči občinski svet ali drugi organ občine.«
2. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.
Št. 032-24/2021
Dolenjske Toplice, dne 15. decembra 2021
 
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Fanc Vovk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti