Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4171. Aneks št. 13 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija, stran 13144.

  
Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18 – ZSPJS), sedme alineje 22. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14 – ZRTVS-1) ter 145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (KPJZRTVS) sklenejo pogodbene stranke
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor Andrej Grah Whatmough,
in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa predsednik Tom Zalaznik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki ga zastopa predsednik Peter Kosmač,
A N E K S   š t.   1 3 
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija 
1. člen 
(začasni suspenz določb) 
Stranke podpisnice tega aneksa soglašajo, da se z namenom reševanja kadrovske problematike pri delodajalcu v času od sklenitve tega aneksa do 31. 12. 2022 namesto 5. točke II. poglavja KPJZRTVS (od 32. do vključno 43. člena – reševanje problema morebitnih presežkov delavcev; začasni presežki, trajni presežki, kriteriji za ohranitev zaposlitve), razen 39. člena, neposredno uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami).
Glede odpravnine in določitve njene višine se neposredno uporabljajo določbe 108. člena ZDR-1.
2. člen 
(privolitev) 
Stranke podpisnice prav tako soglašajo, da določba prejšnjega člena velja le v primeru smiselne uporabe drugega in tretjega odstavka 39. člena KPJZRTVS in sicer pri določitvi trajnih presežnih delavcev z njihovo privolitvijo.
3. člen 
(kadrovska zasedba) 
Stranke podpisnice prav tako soglašajo z zavezo, da zaradi izvajanja ukrepov pri reševanju kadrovske problematike število zaposlenih ne bo padlo pod dva tisoč (2.000), kar predstavlja minimalni pogoj števila zaposlenih za izvajanje javne službe oziroma dejavnosti, del in nalog, ki jih zavodu nalaga zakon.
4. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks h kolektivni pogodbi začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do konca leta 2022, razen za postopke, ki se začnejo pred koncem leta 2022 in se zaradi zakonskih rokov končajo v letu 2023. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku, se odpravnine izplačajo do konca leta 2022.
Ljubljana, dne 24. decembra 2021
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod 
Andrej Grah Whatmough, generalni direktor
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije 
Tom Zalaznik, predsednik
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija 
Peter Kosmač, predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti