Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4170. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije, stran 13143.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:
– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc,
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Branko Sevčnikar,
sklepata
A N E K S   Š T.   2 
h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17)
1. člen
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač oziroma izhodiščnih plač, določeni v Aneksu št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 109/20), se zvišajo za 1,1 % za obdobje od 1. 1. 2022 dalje.
(2) Prvi odstavek točke 1 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17) se tako v obdobju od 1. 1. 2022 dalje glasi:
Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede v dejavnostih, ki jih zajema Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, znašajo:
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača oziroma izhodiščna plača (EUR)
I.
618,73
II.
742,48
III.
816,73
IV.
959,03
V.
1.082,78
VI.
1.311,71
VII.
1.695,33
VIII.
2.443,99
IX.
2.784,29
2. člen 
V ostalem delu se Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
Predstavnik delojemalcev: 
 
Sindikat delavcev dejavnosti 
energetike Slovenije 
Branko Sevčnikar 
predsednik
Predstavnik delodajalcev: 
 
Energetska zbornica Slovenije 
Marjan Eberlinc 
predsednik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23. 12. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005-35 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 28/4.

AAA Zlata odličnost