Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4167. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana, stran 13138.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-32/2021/14 z dne 3. 12. 2021, družba PETROL d.d., Ljubljana, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Sežana, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
– Odjemna skupina
za leto t:
2022
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0-2.000
1,50603
0,01717
CDK2
2001-5.000
2,51003
0,01231
CDK3
5001-15.000
4,00796
0,00955
CDK4
15.001-25.000
6,07266
0,00843
CDK5
25.001-50.000
7,28719
0,00817
CDK6
50.001-100.000
12,55017
0,14679
0,01048
CDK7
100.001-300.000
14,97922
0,26060
0,00771
CDK8
300.001-800.000
44,53284
0,37858
0,00651
CDK9
800.001-1.300.000
47,77159
0,37858
0
0,00570
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,05034
0,00575
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,05084
0,00575
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,05084
0,00556
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,04709
0,00477
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,03850
0,00295
CDK15
Nad 150.000.000
0,03038
0,00276
– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
– Odjemna skupina
za leto t:
2023
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0-2.000
1,12018
0,01277
CDK2
2001-5.000
1,86696
0,00916
CDK3
5001-15.000
2,98112
0,00710
CDK4
15.001-25.000
4,51684
0,00627
CDK5
25.001-50.000
5,42021
0,00608
CDK6
50.001-100.000
9,33481
0,10919
0,00779
CDK7
100.001-300.000
11,14154
0,19384
0,00574
CDK8
300.001-800.000
33,12352
0,28158
0,00484
CDK9
800.001-1.300.000
35,53251
0,28158
0
0,00424
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,03662
0,00427
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,03782
0,00427
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,03782
0,00413
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,03503
0,00355
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,02864
0,00219
CDK15
Nad 150.000.000
0,02260
0,00205
– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
– Odjemna skupina
za leto t:
2024
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0-2.000
0,89615
0,01021
CDK2
2001-5.000
1,49357
0,00733
CDK3
5001-15.000
2,38489
0,00568
CDK4
15.001-25.000
3,61347
0,00501
CDK5
25.001-50.000
4,33617
0,00486
CDK6
50.001-100.000
7,46785
0,08735
0,00624
CDK7
100.001-300.000
8,91324
0,15507
0,00459
CDK8
300.001-800.000
26,49882
0,22527
0,00387
CDK9
800.001-1.300.000
28,42600
0,22527
0
0,00339
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,02900
0,00342
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,03025
0,00342
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,03025
0,00331
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,02802
0,00284
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,02291
0,00175
CDK15
Nad 150.000.000
0,01808
0,00164
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
2022
2023
2024
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,12518
1,12856
1,13081
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
0,94040
0,94040
0,94040
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,69000
0,69000
0,69000
4. člen 
Tarifne postavke za ostale storitve znašajo:
Vrsta ostale storitve
2022
2023
2024
leto t
leto t + 1
leto t + 2
A. PODATKOVNE STORITVE
Enota mere
A.01
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
 
[EUR/račun]
2,92
3,00
3,08
A.02
Ponovni izpis računa in položnice
 
[EUR/izpis]
1,48
1,52
1,56
A.03
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
 
[EUR/izpis]
1,47
1,51
1,55
A.04
Strošek drugega in naslednjih opominov
 
[EUR/opomin]
0,82
0,84
0,86
B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA 
B.01
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta
 
[EUR/storitev]
23,47
24,13
24,81
B.02
Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev
 
[EUR/storitev]
6,68
6,87
7,06
B.03
Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo
 
[EUR/storitev]
8,23
8,46
8,70
B.04
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera)
 
[EUR/storitev]
39,06
40,15
41,27
B.05
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
 
[EUR/storitev]
46,95
48,26
49,61
B.06
Neuspešen poskus odklopa 
 
[EUR/storitev]
37,40
38,45
39,53
B.07
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera)
 
[EUR/storitev]
39,06
40,15
41,27
B.08
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
 
[EUR/storitev]
49,92
51,32
52,76
B.09
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij 
 
[EUR/storitev]
15,42
15,85
16,29
B.10
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij 
 
[EUR/storitev]
24,95
25,65
26,37
B.11
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa 
 
[EUR]
7,14
7,34
7,55
B.12
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
 
[EUR/storitev]
40,50
41,63
42,80
B.13
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
 
[EUR/storitev]
50,89
52,31
53,77
B.14
Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika
 
[EUR/storitev]
49,34
50,72
52,14
B.15
Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika
 
[EUR/storitev]
49,34
50,72
52,14
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
C.01
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
 
[EUR/storitev]
41,12
42,27
43,45
C.02
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
 
[EUR/h]
41,12
42,27
43,45
C.03
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
 
[EUR/h]
39,92
41,04
42,19
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke
D.01
Opravila monterja
 
[EUR/h]
19,06
19,59
20,14
D.02
Opravila delavca z visoko izobrazbo
 
[EUR/h]
39,92
41,04
42,19
D.03
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
 
[EUR/h]
4,76
4,89
5,03
D.04
Kilometrina osebni avto
 
[EUR/km]
0,37
0,37
0,37
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. 2021-1003
Ljubljana, dne 8. decembra 2021
EVA 2021-2430-0154
Petrol d.d., Ljubljana 
zakonita zastopnika 
 
mag. Jože Bajuk, član uprave
 
mag. Nada Drobne Popović, predsednica uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti