Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4166. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Tržič, Občine Radovljica, Občine Beltinci, Občine Odranci, Občine Trzin, Občine Mengeš, Občine Domžale, Občine Turnišče, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Šenčur – 3. ožje območje, Občine Škofja Loka, Občine Dobrovnik – ožje območje, Občine Idrija, Občine Prevalje, Občine Mežica, Občine Ravne na Koroškem, Občine Dravograd, Občine Muta, Občine Črna – območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod, s katerim so ta naselja priključena na distribucijski sistem v Občini Mežica, Šmarje pri Jelšah, Občine Šentjernej, Občine Škocjan in Občine Črenšovci, stran 13135.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-34/2021/13 z dne 6. 12. 2021, družba PETROL d.d., Ljubljana, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Tržič, Občine Radovljica, Občine Beltinci, Občine Odranci, Občine Trzin, Občine Mengeš, Občine Domžale, Občine Turnišče, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Šenčur – 3. ožje območje, Občine Škofja Loka, Občine Dobrovnik – ožje območje, Občine Idrija, Občine Prevalje, Občine Mežica, Občine Ravne na Koroškem, Občine Dravograd, Občine Muta, Občine Črna – območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod, s katerim so ta naselja priključena na distribucijski sistem v Občini Mežica, Šmarje pri Jelšah, Občine Šentjernej, Občine Škocjan in Občine Črenšovci 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Tržič, Občine Radovljica, Občine Beltinci, Občine Odranci, Občine Trzin, Občine Mengeš, Občine Domžale, Občine Turnišče, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Šenčur – 3. ožje območje, Občine Škofja Loka, Občine Dobrovnik – ožje območje, Občine Idrija, Občine Prevalje, Občine Mežica, Občine Ravne na Koroškem, Občine Dravograd, Občine Muta, Občine Črna – območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod, s katerim so ta naselja priključena na distribucijski sistem v Občini Mežica, Šmarje pri Jelšah, Občine Šentjernej, Občine Škocjan in Občine Črenšovci, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
Odjemna skupina
za leto t:
2022
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0-2000
2,31262
0,03059
CDK2
2001-5000
4,88247
0,01723
CDK3
5001-1.5000
5,97154
0,01599
CDK4
15.001-25.000
7,95389
0,01530
CDK5
25.001-50.000
11,97978
0,01432
CDK6
50.001-100.000
15,76129
0,46057
0,01395
CDK7
100.001-300.000
18,35513
0,46057
0,01357
CDK8
300.001-800.000
36,71027
0,46057
0,01357
CDK9
800.001-1.300.000
95,40090
0,46057
0,00000
0,01357
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,06634
0,01076
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,06634
0,01036
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,06634
0,00876
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,06534
0,00758
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,03400
0,00217
CDK15
Nad 150.000.000
0,03400
0,00217
– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
Odjemna skupina
za leto t:
2023
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0-2000
2,31262
0,03059
CDK2
2001-5000
4,88247
0,01723
CDK3
5001-1.5000
5,97154
0,01599
CDK4
15.001-25.000
7,95389
0,01530
CDK5
25.001-50.000
11,97978
0,01432
CDK6
50.001-100.000
15,76129
0,46057
0,01395
CDK7
100.001-300.000
18,35513
0,46057
0,01357
CDK8
300.001-800.000
36,71027
0,46057
0,01357
CDK9
800.001-1.300.000
95,40090
0,46057
0,00000
0,01357
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,06634
0,01076
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,06634
0,01036
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,06634
0,00876
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,06534
0,00758
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,03400
0,00217
CDK15
Nad 150.000.000
0,03400
0,00217
– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
Odjemna skupina
za leto t:
2024
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0-2000
2,05229
0,02715
CDK2
2001-5000
4,33285
0,01529
CDK3
5001-1.5000
5,29932
0,01419
CDK4
15.001-25.000
7,05851
0,01358
CDK5
25.001-50.000
10,63121
0,01271
CDK6
50.001-100.000
13,98703
0,40872
0,01238
CDK7
100.001-300.000
16,28888
0,40872
0,01204
CDK8
300.001-800.000
32,57777
0,40872
0,01204
CDK9
800.001-1.300.000
84,66154
0,40872
0,00000
0,01204
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,05887
0,00955
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,05887
0,00919
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,05887
0,00777
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,05798
0,00673
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,03017
0,00193
CDK15
Nad 150.000.000
0,03017
0,00193
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
2022
2023
2024
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,07642
1,07642
1,07642
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
0,94035
0,94035
0,94035
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,69000
0,69000
0,69000
4. člen 
Tarifne postavke za ostale storitve znašajo:
Vrsta ostale storitve
2022
2023
2024
leto t
leto t + 1
leto t + 2
A. PODATKOVNE STORITVE
 
Enota mere
A.01
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
 
[EUR/račun]
2,92
3,00
3,08
A.02
Ponovni izpis računa in položnice
 
[EUR/izpis]
1,48
1,52
1,56
A.03
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
 
[EUR/izpis]
1,47
1,51
1,55
A.04
Strošek drugega in naslednjih opominov
 
[EUR/opomin]
0,82
0,84
0,86
B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA
B.01
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta
 
[EUR/storitev]
23,47
24,13
24,81
B.02
Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev
 
[EUR/storitev]
6,68
6,87
7,06
B.03
Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo
 
[EUR/storitev]
8,23
8,46
8,70
B.04
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera)
 
[EUR/storitev]
39,06
40,15
41,27
B.05
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
 
[EUR/storitev]
46,95
48,26
49,61
B.06
Neuspešen poskus odklopa 
 
[EUR/storitev]
37,40
38,45
39,53
B.07
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera)
 
[EUR/storitev]
39,06
40,15
41,27
B.08
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
 
[EUR/storitev]
49,92
51,32
52,76
B.09
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij 
 
[EUR/storitev]
15,42
15,85
16,29
B.10
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij
 
[EUR/storitev]
24,95
25,65
26,37
B.11
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa
 
[EUR]
7,14
7,34
7,55
B.12
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
 
[EUR/storitev]
40,50
41,63
42,80
B.13
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
 
[EUR/storitev]
50,89
52,31
53,77
B.14
Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika
 
[EUR/storitev]
49,34
50,72
52,14
B.15
Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika
 
[EUR/storitev]
49,34
50,72
52,14
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
C.01
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
 
[EUR/storitev]
41,12
42,27
43,45
C.02
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
 
[EUR/h]
41,12
42,27
43,45
C.03
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
 
[EUR/h]
39,92
41,04
42,19
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke
D.01
Opravila monterja
 
[EUR/h]
19,06
19,59
20,14
D.02
Opravila delavca z visoko izobrazbo
 
[EUR/h]
39,92
41,04
42,19
D.03
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
 
[EUR/h]
4,76
4,89
5,03
D.04
Kilometrina osebni avto
 
[EUR/km]
0,37
0,37
0,37
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. 2021-1001
Ljubljana, dne 8. decembra 2021
EVA 2021-2430-0155
Petrol d.d., Ljubljana 
zakonita zastopnika 
 
Jože Bajuk, član uprave
 
Nada Drobne Popović, predsednica uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti