Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2, stran 12935.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 173/21) in 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 22. redni seji dne 15. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2
1. člen 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Območje opremljanja;
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture;
– Priloga 3a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje;
– Priloga 3b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje.«
2. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje PO 3/2 obravnava naslednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– Obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij OBO_C), ki vključuje tudi ostale stroške kot so stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje; drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja.
– Obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka obračunskih območij OBO_V).«
3. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje PO 3/2 določa naslednja obračunska območja za novo komunalno opremo na območju opremljanja:
– Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako OBO_C_1 in skupno površino gradbenih parcel 8.642,00 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 2.640,00 m2.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako OBO_V_1 in skupno površino gradbenih parcel 8.642,00 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 2.640,00 m2
4. člen 
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve, program opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in obračunske stroške gradnje nove komunalne opreme:
Sklop
Vrednost (EUR)
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
159.246,43
I. Stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo
12.285,00
II. Stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo
0,00
III. Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje
0,00
IV. Stroški gradnje nove komunalne opreme
Cestno omrežje 
100.502,38
Vodovodno omrežje
46.459,05
V. Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja
0,00
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
0,00
I. Stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo
0,00
II. Stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo
0,00
III. Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje
0,00
IV. Stroški gradnje nove komunalne opreme
Cestno omrežje 
0,00
Vodovodno omrežje
0,00
V. Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja
0,00
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
159.246,43
I. Stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo
12.285,00
II. Stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo
0,00
III. Stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje
0,00
IV. Stroški gradnje nove komunalne opreme
Cestno omrežje 
100.502,38
Vodovodno omrežje
46.459,05
V. Drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja
0,00
« 
5. člen 
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(3) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra površine gradbenih parcel za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (CpN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NOVE KOMUNALNE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površina gradbenih parcel [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto [EUR/m2]
Cestno omrežje
OBO_C_1
8.642,00
112.787,38
13,05
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
8.642,00
46.459,05
5,38
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
159.246,43
« 
6. člen 
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(4) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto bruto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (CtN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NOVE KOMUNALNE OPREME NA MERSKO ENOTO BTPO
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Bruto tlorisna površina objekta [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto [EUR/m2]
Cestno omrežje
OBO_C_1
2.640,00
112.787,38
42,72
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
2.640,00
46.459,05
17,60
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
159.246,43
« 
7. člen 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka določa Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka.«
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2021
Žalec, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti