Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4099. Sklep o ugotovitvi javne koristi, stran 12906.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 194. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 20. seji dne 15. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi obstoj javne koristi za razlastitev na nepremičninah:
– parc. št. 264/2, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 562 m²;
– parc. št. 264/1, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 155 m²;
– parc. št. 264/3, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 103 m²;
– parc. št. 276/2, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 820 m²;
– parc. št. 355/2, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 94 m²;
– parc. št. 357/2, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 355 m²;
– parc. št. 358/6, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 195 m²;
– parc. št. 359/2, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 323 m²;
– parc. št. 368/1, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 432 m²;
– parc. št. 369/1, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 149 m²;
– parc. št. 275/2, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 760 m²;
– parc. št. 271/3, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 51 m²;
– parc. št. 269/2, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 446 m²;
– parc. št. 270/7, k.o. 1981 Golo Brdo, v izmeri 156 m²;
ki so v lasti fizične osebe in v naravi predstavljajo dele kategorizirane javne ceste JP 751587 Seničica–Golo Brdo.
2. člen 
Ugotovi se obstoj javne koristi za razlastitev na delih nepremičnin:
– parc. št. 424, v predvideni površini 13 m²,
– parc. št. 429/2 k.o. 1971 Zbilje, v predvideni površini 13 m²,
ki sta v lasti fizičnih oseb in na katerih je predvidena izgradnja hodnika za pešce ob kategorizirani lokalni cesti LC 251042 Zbilje – Podreča – Praše – Breg.
3. člen 
Ugotovi se obstoj javne koristi za razlastitev na delih nepremičnin:
– parc. št. 206/6, k.o. 1978 Studenčice, v predvideni površini 352 m²;
– parc. št. 206/7, k.o. 1978 Studenčice, v predvideni površini 42 m²;
– parc. št. 207/1, k.o. 1978 Studenčice, v predvideni površini 95 m²;
– parc. št. 207/2, k.o. 1978 Studenčice, v predvideni površini 7 m²;
– parc. št. 161, k.o. 1978 Studenčice, v predvideni površini 423 m²;
– parc. št. 123, k.o. 1978 Studenčice, v predvideni površini 192 m²;
ki so v lasti fizičnih oseb in v naravi predstavljajo dele kategorizirane lokalne ceste LC 251101 Preska–Tehovec–Suše.
4. člen 
Ugotovi se obstoj javne koristi za razlastitev na nepremičninah:
– parc. št. 400/3, k.o. 1976 Preska, v izmeri 136 m²;
– parc. št. 400/4, k.o. 1976 Preska, v izmeri 27 m²;
– parc. št. 400/5, k.o. 1976 Preska, v izmeri 14 m²;
– parc. št. 667/2, k.o. 1976 Preska, v izmeri 170 m²;
– parc. št. 666/2, k.o. 1976 Preska, v izmeri 4 m²;
ki so v lasti fizične osebe in v naravi predstavljajo del kategorizirane lokalne ceste LC 251101 Preska–Tehovec–Suše; in
delu nepremičnine:
– parc. št. 360/1, k.o. 1976 Preska, v predvideni površini 123 m²,
ki je v lasti fizične osebe in v naravi predstavlja del kategorizirane lokalne ceste LC 251111 Seničica–Žlebe–Seničica.
5. člen 
Nepremičnine iz 2. in 3. člena ter drugega odstavka 4. člena se razlasti v delu, določenem z načrtom parcelacije, ki je izdelan na podlagi izsekov iz projektne dokumentacije.
6. člen 
V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve ustrezne pogodbe, bo postopek razlastitve prekinjen, odškodnina pa bo izplačana po ocenjeni vrednosti.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-126/2021-1
Medvode, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti