Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4098. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME_1565, stran 12905.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 20. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME_1565 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča parc. št. 44/1, 44/2, 44/3, 44/6, 44/7, 44/8, 44/11-del, 44/13, 46/3, 46/5, 46/8, 46/9, 46/11, 316/4, 317/9 in 317/12-del, vsa k.o. Medvode.
2. člen 
Dovoli se odstopanje od določil 121. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (Uradni list RS, št. 45/18, 81/20) za enoto urejanja prostora ME_1565, in sicer:
– Vrste dopustnih dejavnosti: pri izračunu deležev dejavnosti se upošteva maksimalna dopustna izraba;
– Izraba prostora in velikost objektov (faktor zazidanosti): na območju lokacijske preveritve se faktor zazidanosti (FZ) poveča na 0,5. Na območju lokacijske preveritve se faktor izrabe (FI) poveča na 1,2. Etažnost stavb na območju lokacijske preveritve je lahko največ P+4. Glede na konfiguracijo terena v brežini je klet lahko delno ali v celoti vkopana. Upošteva se višinski gabarit okoliških stavb;
– Lega objektov: odmik novozgrajenega objekta na stranici parcele, iz katere je direkten vhod v garažo, mora biti vsaj 3,0 m od roba vozišča.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz predmetnega območja.
3. člen 
Iz Mnenja o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve za del EUP ME_1565, ki ga je izdalo JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. izhaja, da je potrebno pred posegi na zemljiščih parc. št. 44/1, 44/2, 44/3, 44/6, 44/7, 44/8, 44/11-del, 44/13, 46/3, 46/5, 46/8, 46/9, 46/11, 316/4, 317/9 in 317/12-del, vsa k.o. Medvode, obstoječ javni kanal DN 500 mm, v delu, ki poteka preko obravnavanega območja prestaviti, za kar je potrebno izdelati projektno nalogo.
4. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1760.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-645/2020-25
Medvode, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti