Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4073. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica, stran 12796.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-42/2021/12 z dne 2. 11. 2021, družba Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sevnica 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo, tarifnih postavk za meritve in tarifnih postavk za ostale storitve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Sevnica, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
1,33298
0,02675
CDK2
2 001 – 5 000
3,20359
0,01552
CDK3
5 001 – 15 000
4,98090
0,01124
CDK4
15 001 – 25 000
6,58048
0,00997
CDK5
25 001 – 50 000
9,33086
0,00865
CDK6
50 001 – 100 000
13,32981
0,35990
0,00793
CDK7
100 001 – 300 000
17,77308
0,35990
0,00793
CDK8
300 001 – 800 000
24,43798
0,35990
0,00793
CDK9
800 001 – 1 300 000
49,60288
0,35990
0,00000
0,00593
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,05376
0,00491
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,04044
0,00417
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,03599
0,00416
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,03155
0,00365
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,02533
0,00313
CDK15
Nad 150 000 000
0,02355
0,00310
– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
1,29464
0,02598
CDK2
2 001 – 5 000
3,11146
0,01507
CDK3
5 001 – 15 000
4,83765
0,01092
CDK4
15 001 – 25 000
6,39122
0,00968
CDK5
25 001 – 50 000
9,06251
0,00840
CDK6
50 001 – 100 000
12,94644
0,34955
0,00770
CDK7
100 001 – 300 000
17,26192
0,34955
0,00770
CDK8
300 001 – 800 000
23,73513
0,34955
0,00770
CDK9
800 001 – 1 300 000
48,17628
0,34955
0,00000
0,00576
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,05527
0,00477
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,04157
0,00405
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,03700
0,00404
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,03243
0,00354
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,02604
0,00304
CDK15
Nad 150 000 000
0,02421
0,00301
– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
1,25741
0,02523
CDK2
2 001 – 5 000
3,02197
0,01464
CDK3
5 001 – 15 000
4,69852
0,01061
CDK4
15 001 – 25 000
6,20741
0,00941
CDK5
25 001 – 50 000
8,80186
0,00816
CDK6
50 001 – 100 000
12,57409
0,33950
0,00748
CDK7
100 001 – 300 000
16,76546
0,33950
0,00748
CDK8
300 001 – 800 000
23,05250
0,33950
0,00748
CDK9
800 001 – 1 300 000
46,79071
0,33950
0,00000
0,00558
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,05072
0,00463
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,03814
0,00394
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,03395
0,00393
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,02976
0,00344
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,02389
0,00295
CDK15
Nad 150 000 000
0,02221
0,00293
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2022
2023
2024
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,2519
1,2519
1,2519
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
0,8346
0,8346
0,8346
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,6259
0,6259
0,6259
4. člen 
Tarifne postavke za ostale storitve, ki za posamezno leto regulativnega obdobja od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024 znašajo:
Vrsta storitev
Leto
2022
2023
2024
Enota mere
Tarifna postavka (brez DDV)
A. PODATKOVNE STORITVE
A.01
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/račun]
3,25
3,25
3,25
A.02
Ponovni izpis računa in položnice
[EUR/izpis]
2,25
2,25
2,25
A.03
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/izpis]
2,37
2,37
2,37
A.04
Strošek drugega in naslednjih opominov
[EUR/opomin]
2,83
2,83
2,83
B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA 
B.01
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta
[EUR/storitev]
23,35
23,35
23,35
B.02
Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev
[EUR/storitev]
0,00
0,00
0,00
B.03
Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo
[EUR/storitev]
0,00
0,00
0,00
B.04
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera)
[EUR/storitev]
23,35
23,35
23,35
B.05
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
[EUR/storitev]
43,18
43,18
43,18
B.06
Neuspešen poskus odklopa 
[EUR/storitev]
28,85
28,85
28,85
B.07
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera)
[EUR/storitev]
18,35
18,35
18,35
B.08
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
[EUR/storitev]
26,68
26,68
26,68
B.09
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij
[EUR/storitev]
18,00
18,00
18,00
B.10
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij
[EUR/storitev]
27,00
27,00
27,00
B.11
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa
[EUR]
0,00
0,00
0,00
B.12
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
[EUR/storitev]
28,85
28,85
28,85
B.13
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
[EUR/storitev]
39,85
39,85
39,85
B.14
Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika
[EUR/storitev]
26,68
26,68
26,68
B.15
Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika
[EUR/storitev]
26,68
26,68
26,68
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
C.01
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
[EUR/storitev]
42,85
42,85
42,85
C.02
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
[EUR/h]
36,00
36,00
36,00
C.03
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
[EUR/h]
36,00
36,00
36,00
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke
D.01
Opravila monterja
[EUR/h]
22,00
22,00
22,00
D.02
Opravila delavca z visoko izobrazbo
[EUR/h]
36,00
36,00
36,00
D.03
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
[EUR/h]
12,00
12,00
12,00
D.04
Kilometrina osebni avto
[EUR/km]
0,37
0,37
0,37
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. OM 12/2022-2024
Sevnica, dne 30. novembra 2021
EVA 2021-2430-0148
Javno podjetje 
Komunala d.o.o. Sevnica 
direktor 
Mitja Udovč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti