Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4072. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika, stran 12793.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-37/2021/14 z dne 22. 11. 2021, družba Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Vrhnika, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec
CDKi
Enota
Zakupljena zmogljivost 
[kWh/leto]
Pavšal 
(CFP)
[EUR]
Moč 
(CFM)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZ)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVP)
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-2.000
0,89991
1,09789
0,02215
0,02702
CDK2
2.001-5.000
2,48889
3,03645
0,01269
0,01548
CDK3
5.001-15.000
4,47920
5,46462
0,00795
0,00970
CDK4
15.001-25.000
5,61464
6,84986
0,00705
0,00860
CDK5
25.001-50.000
7,46154
9,10308
0,00617
0,00753
CDK6
50.001-100.000
0,00000
0,00000
0,44132
0,53841
0,00617
0,00753
CDK7
100.001-300.000
0,00000
0,00000
0,44132
0,53841
0,00617
0,00753
CDK8
300.001-800.000
0,00000
0,00000
0,44132
0,53841
0,00617
0,00753
CDK9
800.001-1.300.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,05892
0,07188
0,00514
0,00627
CDK10
1.300.001-2.000.000
0,05322
0,06493
0,00501
0,00611
CDK11
2.000.001-6.000.000
0,04752
0,05797
0,00404
0,00493
CDK12
6.000.001-10.000.000
0,02634
0,03213
0,00318
0,00388
CDK13
10.000.001-50.000.000
0,00954
0,01164
0,00239
0,00292
CDK14
50.000.001-150.000.000
0,00954
0,01164
0,00239
0,00292
CDK15
nad 150.000.000
0,00954
0,01164
0,00239
0,00292
– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
CDKi
Enota
Zakupljena zmogljivost 
[kWh /leto]
Pavšal 
(CFP)
[EUR]
Moč 
(CFM)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZ)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVP)
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-2.000
0,87291
1,06495
 
 
 
 
0,02149
0,02622
CDK2
2.001-5.000
2,41422
2,94535
 
 
 
 
0,01231
0,01502
CDK3
5.001-15.000
4,34482
5,30068
 
 
 
 
0,00771
0,00941
CDK4
15.001-25.000
5,44620
6,64436
 
 
 
 
0,00684
0,00834
CDK5
25.001-50.000
7,23769
8,82998
 
 
 
 
0,00598
0,00730
CDK6
50.001-100.000
0,00000
0,00000
0,42808
0,52226
 
 
0,00598
0,00730
CDK7
100.001-300.000
0,00000
0,00000
0,42808
0,52226
 
 
0,00598
0,00730
CDK8
300.001-800.000
0,00000
0,00000
0,42808
0,52226
 
 
0,00598
0,00730
CDK9
800.001-1.300.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,05715
0,06972
0,00499
0,00609
CDK10
1.300.001-2.000.000
 
 
 
 
0,05162
0,06298
0,00486
0,00593
CDK11
2.000.001-6.000.000
 
 
 
 
0,04609
0,05623
0,00392
0,00478
CDK12
6.000.001-10.000.000
 
 
 
 
0,02555
0,03117
0,00308
0,00376
CDK13
10.000.001-50.000.000
 
 
 
 
0,00925
0,01129
0,00232
0,00283
CDK14
50.000.001-150.000.000
 
 
 
 
0,00925
0,01129
0,00232
0,00283
CDK15
nad 150.000.000
 
 
 
 
0,00925
0,01129
0,00232
0,00283
– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec
i
CDK
Enota
Zakupljena zmogljivost 
[kWh/leto]
Pavšal 
(CFP)
[EUR]
Moč 
(CFM)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZ)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVP)
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0-2.000
0,70553
0,86075
 
 
 
 
0,01737
0,02119
CDK2
2.001-5.000
1,95129
2,38057
 
 
 
 
0,00995
0,01214
CDK3
5.001-15.000
3,51170
4,28427
 
 
 
 
0,00623
0,00760
CDK4
15.001-25.000
4,40188
5,37029
 
 
 
 
0,00553
0,00675
CDK5
25.001-50.000
5,84985
7,13682
 
 
 
 
0,00484
0,00590
CDK6
50.001-100.000
0,00000
0,00000
0,34599
0,42211
 
 
0,00484
0,00590
CDK7
100.001-300.000
0,00000
0,00000
0,34599
0,42211
 
 
0,00484
0,00590
CDK8
300.001-800.000
0,00000
0,00000
0,34599
0,42211
 
 
0,00484
0,00590
CDK9
800.001-1.300.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,04619
0,05635
0,00403
0,00492
CDK10
1.300.001-2.000.000
 
 
 
 
0,04173
0,05091
0,00393
0,00479
CDK11
2.000.001-6.000.000
 
 
 
 
0,03726
0,04546
0,00317
0,00387
CDK12
6.000.001-10.000.000
 
 
 
 
0,02065
0,02519
0,00250
0,00305
CDK13
10.000.001-50.000.000
 
 
 
 
0,00748
0,00913
0,00187
0,00228
CDK14
50.000.001-150.000.000
 
 
 
 
0,00478
0,00913
0,00187
0,00228
CDK15
nad 150.000.000
 
 
 
 
0,00478
0,00913
0,00187
0,00228
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2022
2023
2024
Tarifna postavka za meritve
[EUR]
[EUR]
[EUR]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje in umerja
VU
0,67950
0,82899
0,67100
0,81862
0,66220
0,80788
Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4. člen 
Tarifne postavke za ostale storitve, ki za posamezno leto regulativnega obdobja od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024 znašajo:
Vrsta storitev
Leto
2022
2023
2024
Enota mere
Tarifna postavka (brez DDV)
A. PODATKOVNE STORITVE
A.01
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/račun]
3,81
3,81
3,81
A.02
Ponovni izpis računa in položnice
[EUR/izpis]
2,41
2,41
2,41
A.03
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/izpis]
2,87
2,87
2,87
A.04
Strošek drugega in naslednjih opominov
[EUR/opomin]
1,47
1,47
1,47
B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA 
B.01
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta
EUR/storitev]
11,48
11,48
11,48
B.02
Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev
EUR/storitev]
-
-
-
B.03
Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo
EUR/storitev]
-
-
-
B.04
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera)
EUR/storitev]
14,48
14,48
14,48
B.05
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
EUR/storitev]
22,48
22,48
22,48
B.06
Neuspešen poskus odklopa 
[EUR/storitev]
11,48
11,48
11,48
B.07
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera)
[EUR/storitev]
14,48
14,48
14,48
B.08
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
[EUR/storitev]
22,48
22,48
22,48
B.09
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij
[EUR/storitev]
16,48
16,48
16,48
B.10
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij
[EUR/storitev]
21,48
21,48
21,48
B.11
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa
[EUR]
6,00
6,00
6,00
B.12
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
[EUR/storitev]
21,48
21,48
21,48
B.13
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
[EUR/storitev]
31,48
31,48
31,48
B.14
Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika
[EUR/storitev]
27,48
27,48
27,48
B.15
Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika
[EUR/storitev]
27,48
27,48
27,48
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
C.01
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
[EUR/storitev]
43,48
43,48
43,48
C.02
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
[EUR/h]
28,00
28,00
28,00
C.03
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
[EUR/h]
36,00
36,00
36,00
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke
D.01
Opravila monterja
[EUR/h]
20,00
20,00
20,00
D.02
Opravila delavca z visoko izobrazbo
[EUR/h]
36,00
36,00
36,00
D.03
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
[EUR/h]
6,00
6,00
6,00
D.04
Kilometrina osebni avto
[EUR/km]
0,37
0,37
0,37
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. 8605-4/2021/5
Vrhnika, dne 30. novembra 2021
EVA 2021-2430-0147
Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
direktor 
Tomaž Kačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti