Uradni list

Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021

Kazalo

4023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine, stran 12690.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 8. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20), sedmega in osmega odstavka 11.a člena Odloka o javnem redu na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 80/01, 17/06, 88/20) je župan Občine Kamnik dne 6. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine 
1. člen 
V Pravilniku o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike planine (Uradni list RS, št. 90/20) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za parkiranje motornih vozil na parkirnih površinah iz 2. člena tega pravilnika se plača parkirnina. Od 1. 1. 2022 višina parkirnine znaša:
Vrsta vozila
Parkirnina v eurih z DDV na dan
Letna parkirna dovolilnica v eurih z DDV
Motorno kolo 
7,00 EUR 
25,00 EUR
Osebni avtomobil 
10,00 EUR 
35,00 EUR
Kombi, avtodom 
30,00 EUR 
100,00 EUR
Avtobus, minibus 
70,00 EUR 
250,00 EUR
« 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2022.
Št. 014-0007/2020
Kamnik, dne 6. decembra 2021
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost