Uradni list

Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021

Kazalo

4022. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice, stran 12690.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne 9. 12. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice 
1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice (Uradni list RS, št. 64/19) se spremeni drugi odstavek 4. člena tako, da se v novem besedilu glasi:
»Če je želja zakonitih zastopnikov po vključitvi otroka v želeno enoto več, kot je prostih mest v tej enoti, ima prednost pri vključitvi v želeno enoto otrok, ki bo imel v tej enoti v bodočem šolskem letu, v katerega se vpisuje, že vključenega brata ali sestro. Če ima v želeni enoti več otrok že vključenega brata ali sestro, ima prednost med njimi starejši otrok. Če med otroki, za katere so zakoniti zastopniki izrazili željo po vključitvi v želeno enoto, ni otrok, ki bodo imeli v bodočem šolskem letu v želeni enoti že vključenega brata ali sestro, ima prednost pri vključitvi starejši otrok.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-73/2021-3
Jesenice, dne 9. decembra 2021
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti