Uradni list

Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021

Kazalo

4014. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«, stran 12669.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo in 162/21), 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19), 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu z 49.a do 49.d členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) so Občinski svet Občine Grosuplje na 16. redni seji dne 17. 11. 2021, Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 17. 11. 2021, Občinski svet Občine Škofljica na 13. redni seji dne 23. 11. 2021, Občinski svet Občine Ig na 21. redni seji dne 24. 11. 2021 in Občinski svet Občine Dobrepolje na 17. redni seji dne 16. 11. 2021 sprejeli
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G« 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G« (Uradni list RS, št. 74/19) se spremeni prvi odstavek 20. člena tako, da se glasi:
»(1) Vsaka občina ustanoviteljica zagotavlja eno petino sredstev za 50 % vseh potrebnih sredstev. Preostalih 50 % potrebnih sredstev se razdeli po ključu števila prebivalcev posamezne občine na dan 31. 12. za naslednje leto.«
2. člen 
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah. Odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 007-2/2019
Grosuplje, dne 17. novembra 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 
Št. 007-12/2019
Ivančna Gorica, dne 17. novembra 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 
Št. 007-17/2019
Škofljica, dne 23. novembra 2021
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 
Št. 0612-004/2019
Ig, dne 24. novembra 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 
Št. 031-0001/2019
Dobrepolje, dne 16. novembra 2021
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina