Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3939. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parcelah številka 1285/2 in 1295 obe k. o. 1240 (ID 2432), stran 12454.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB), je Občinski svet Občine Podčetrtek na 20. redni seji dne 3. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parcelah številka 1285/2 in 1295 obe k. o. 1240 (ID 2432) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2432, ki se nanaša na preoblikovanje in razširitev stavbnega zemljišča posamične poselitve na delu enote urejanja prostora OS 675, na parcelah številka 1285/2 in 1295, obe k. o. 1240 Sedlarjevo (ID 2432).
2. člen 
Na zemljiščih iz prvega člena tega sklepa se v skladu s 127. in 128. členom ZUreP-2 omogoči preoblikovanje in razširitev obstoječega stavbnega zemljišča, za namen gradnje stanovanjske stavbe, kot izhaja iz Elaborata: Širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve v Občini Podčetrtek – EUP OS675, april 2021. Izdelovalec elaborata je PROPLAN, Ivanka Kraljić s. p., Kovinarska ulica 9, 8270 Krško.
Gradnja stanovanjske stavbe na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 63/18).
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.
3. člen 
V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep objavi v uradnem glasilu občine in evidentira v prostorsko informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen. Občina Podčetrtek vnese podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0008/2021-24
Podčetrtek, dne 3. decembra 2021
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 

AAA Zlata odličnost