Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3929. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora na parceli št. 130/31 v k.o. 1838 – Litija – (ID 2527), stran 12444.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 20. redni seji dne 22. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora na parceli št. 130/31 v k.o. 1838 – Litija – (ID 2527) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve št.: LP-14/21, marec 2020, ki ga je izdelal ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, ki se vodi z identifikacijsko številko lokacijske preveritve 2527 v zbirki prostorskih aktov.
2. člen 
Dovoli se začasna raba in individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta – Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija v enoti urejanja prostora z oznako LI-42 v:
– 110. členu (podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih zelenih površin), v tabeli podrobne namenske rabe »ZS«, pod dovoljenimi »Vrstami objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« se dovoli odstopanje in omogočanje začasna raba na zemljišču parc. št. 130/31 k.o. 1838 – Litija, ter ne glede na določbe 120., 121. ter 122. člena in Prilogo 2 OPN Litija je na zemljišču parc. št. 130/31 k.o. 1838 – Litija dopusten začasni športni nezahtevni ali manj zahtevni objekt – »pumptruck« s pripadajočimi objekti (dostopna pot, prostor za počitek, servisna stojala za kolesa, vadbeni prostor, ograja), za maksimalno dobo 7 let.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Litija vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2. Sklep se posreduje Upravni enoti Litija in Ministrstvu za okolje in prostor.
5. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-53/2020-21
Litija, dne 22. novembra 2021
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost