Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3920. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 12426.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZJU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), 3., 4., 19., 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15, 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 17. redni seji dne 9. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane 
1. člen 
Cene programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane mesečno na otroka znašajo:
Dnevni program:
Cena:
Oddelek 1. starostnega obdobja 
503,00 EUR
Oddelek 2. starostnega obdobja 
374,00 EUR
Kombinirani oddelek 
421,00 EUR
Oddelek 3–4 letnih otrok 
421,00 EUR
2. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane, št. 602-07/2019-03, z dne 12. 12. 2019 (Uradni list RS, št. 77/19).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 12. 2021.
Št. 602-0011/2021-005
Gorenja vas, dne 9. decembra 2021
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 

AAA Zlata odličnost