Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3919. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje, stran 12426.

  
Na podlagi 43., 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 61/10, 62/10 – ZUPJS, 40/11, 40/11 – ZUPJS-A, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 14. redni seji dne 19. 8. 2021 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje 
1. člen 
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje (Uradni list RS, št. 82/19) se spremeni tako, da se spremeni 1. člen sklepa, ki se po spremembi glasi:
»Občina Dobje od 1. 9. 2021 dalje zagotavlja izvajanje programa pomoč družini na domu, v okviru izvajalca Doma starejših Šentjur, in sicer:
– v obsegu 52,50 efektivnih ur mesečno (v deležu 0,5 zaposlene socialne oskrbovalke).«
2. člen 
Ostala določila Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2021.
Št. 122-0008/2021
Dobje, dne 19. avgusta 2021
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost