Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3918. Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v letu 2022, stran 12426.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 30. in 107. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je župan Občine Črnomelj dne 8. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Črnomelj v letu 2022 
1. člen 
S tem sklepom se ureja način in obseg financiranja proračunskih uporabnikov do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 2022. Obdobje začasnega financiranje iz tega sklepa traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2022.
2. člen 
Do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 2022 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2021 in za iste programe kot v letu 2021.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabljati sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta.
4. člen 
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotovijo v odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih možnosti.
Investicije se financirajo v skladu z že sprejetimi obveznostmi. V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2021.
6. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju nastali prihodki in odhodki vključijo v proračun tekočega leta.
7. člen 
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od 1. 1. 2022 do sprejetja proračuna za leto 2022, oziroma največ do 31. 3. 2022. Začasno financiranje proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 410-389/2021
Črnomelj, dne 8. decembra 2021
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost