Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3909. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 12414.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica
in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
ter
kot predstavnika delavcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
in
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
A N E K S  š t.  4 
h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/17, 84/18, 52/19 in 175/20)
1. člen 
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se prvi odstavek 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti od 1. 1. 2022 dalje znašajo:
I. 
tarifni razred
506,19 EUR
II. 
tarifni razred
556,82 EUR
III. 
tarifni razred 
617,56 EUR
IV. 
tarifni razred
693,49 EUR
V. 
tarifni razred
789,68 EUR
VI. 
tarifni razred
906,09 EUR
VII. 
tarifni razred
1.027,58 EUR
VIII. 
tarifni razred
1.422,41 EUR
IX. 
tarifni razred
1.716,00 EUR«
3. člen 
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se 2.1 točka spremeni tako, da glasi:
»2.1. Stroški prehrane
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 5,10 EUR.
(2) Delavec, ki dela 10 ur ali več je upravičen do dodatnega povračila stroška prehrane, za vsako uro dela nad 8 ur v višini 0,64 EUR.«
3. člen 
Preostale določbe Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dne 1. 1. 2022 dalje.
Ljubljana, dne 29. novembra 2021
Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica 
predsednik Upravnega odbora 
Rajko Djordjevič 
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir 
predsednik Sekcije 
Bogdan Božac 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek 
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Bojan Pečnak 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 3. 12. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005-23 o tem, da je Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 10/9.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti