Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3908. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, stran 12411.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-43/2021/12 z dne 11. 11. 2021, družba ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Celje, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o..
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec – brez DDV
CDKi
Enota
Zakupljena zmogljivost 
 
[kWh /leto]
Pavšal 
(CFPi)
[EUR]
Moč 
(CFMi)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZi)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVPi)
[EUR/Kwh]
CDK1
0–2000
0,76800
0,01356
CDK2
2001–5000
1,82400
0,00783
CDK3
5001–15.000
2,20800
0,00726
CDK4
15.001–25.000
2,78400
0,00697
CDK5
25.001–45.000
4,12800
0,00669
CDK6
45.001–100.000
25,26890
0,00649
CDK7
100.001–300.000
65,11130
0,00630
CDK8
300.001–800.000
194,18270
0,00602
CDK9
800.001–1.300.000
347,35500
0,00573
CDK10
1.300.001–2.000.000
0,03756
0,00554
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,03414
0,00554
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,02986
0,00392
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,02732
0,00325
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,02732
0,00325
CDK15
nad 150.000.001
0,02732
0,00325
 
– od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec – brez DDV
CDKi
Enota
Zakupljena zmogljivost 
 
[kWh /leto]
Pavšal 
(CFPi)
[EUR]
Moč 
(CFMi)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZi)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVPi)
[EUR/Kwh]
CDK1
0–2000
0,76800
0,01356
CDK2
2001–5000
1,82400
0,00783
CDK3
5001–15.000
2,20800
0,00726
CDK4
15.001–25.000
2,78400
0,00697
CDK5
25.001–45.000
4,12800
0,00669
CDK6
45.001–100.000
25,26890
0,00649
CDK7
100.001–300.000
65,11130
0,00630
CDK8
300.001–800.000
194,18270
0,00602
CDK9
800.001–1.300.000
347,35500
0,00573
CDK10
1.300.001–2.000.000
0,03756
0,00554
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,03414
0,00554
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,02986
0,00392
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,02732
0,00325
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,02732
0,00325
CDK15
nad 150.000.001
0,02732
0,00325
 
– od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec – brez DDV
CDKi
Enota
Zakupljena zmogljivost 
 
[kWh /leto]
Pavšal 
(CFPi)
[EUR]
Moč 
(CFMi)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZi)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVPi)
[EUR/Kwh]
CDK1
0–2000
0,76800
0,01356
CDK2
2001–5000
1,82400
0,00783
CDK3
5001–15.000
2,20800
0,00726
CDK4
15.001–25.000
2,78400
0,00697
CDK5
25.001–45.000
4,12800
0,00669
CDK6
45.001–100.000
25,26890
0,00649
CDK7
100.001–300.000
65,11130
0,00630
CDK8
300.001–800.000
194,18270
0,00602
CDK9
800.001–1.300.000
347,35500
0,00573
CDK10
1.300.001–2.000.000
0,03756
0,00554
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,03414
0,00554
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,02986
0,00392
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,02732
0,00325
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,02732
0,00325
CDK15
nad 150.000.001
0,02732
0,00325
3. člen 
Tarifne postavke za meritve na mesec, ki za posamezno leto regulativnega obdobja od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024 na mesec znašajo:
Leto:
Tarifna postavka za meritve – za mesec – brez DDV
2022
2023
2024
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VU
1,04000
1,04000
1,04000
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
4. člen 
Tarifne postavke za ostale storitve, ki za posamezno leto regulativnega obdobja od 1. januar 2022 do 31. december 2024 znašajo:
Vrsta storitev
Leto
2022
2023
2024
Enota mere
Tarifna postavka (brez DDV)
 A. PODATKOVNE STORITVE
 
 
A.01
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/račun]
2,69
2,69
2,69
A.02
Ponovni izpis računa in položnice
[EUR/izpis]
2,69
2,69
2,69
A.03
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/izpis]
2,85
2,85
2,85
A.04
Strošek drugega in naslednjih opominov
[EUR/opomin]
1,23
1,23
1,23
 B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA
B.01
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta
[EUR/storitev]
23,01
23,01
23,01
B.02
Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev
[EUR/storitev]
B.03
Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo
[EUR/storitev]
7,31
7,31
7,31
B.04
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera)
[EUR/storitev]
34,94
34,94
34,94
B.05
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
[EUR/storitev]
44,50
44,50
44,50
B.06
Neuspešen poskus odklopa 
[EUR/storitev]
36,77
36,77
36,77
B.07
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera)
[EUR/storitev]
36,04
36,04
36,04
B.08
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
[EUR/storitev]
40,10
40,10
40,10
B.09
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij
[EUR/storitev]
19,34
19,34
19,34
B.10
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij
[EUR/storitev]
25,30
25,30
25,30
B.11
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa
[EUR]
B.12
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
[EUR/storitev]
32,37
32,37
32,37
B.13
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
[EUR/storitev]
43,83
43,83
43,83
B.14
Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika
[EUR/storitev]
34,94
34,94
34,94
B.15
Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika
[EUR/storitev]
34,94
34,94
34,94
 C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
C.01
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
[EUR/storitev]
38,69
38,69
38,69
C.02
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
[EUR/h]
31,29
31,29
31,29
C.03
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
[EUR/h]
34,39
34,39
34,39
 D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke
D.01
Opravila monterja
[EUR/h]
23,87
23,87
23,87
D.02
Opravila delavca z visoko izobrazbo
[EUR/h]
34,39
34,39
34,39
D.03
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
[EUR/h]
12,00
12,00
12,00
D.04
Kilometrina osebni avto
[EUR/km]
0,37
0,37
0,37
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 31. decembra 2024.
Št. OM 09 2021
Celje, dne 25. novembra 2021
EVA 2021-2430-0145
Energetika Celje javno podjetje d.o.o. 
Zakoniti zastopnik 
mag. Aleksander Mirt 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti