Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3907. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev, stran 12410.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in drugega odstavka 48. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18 in 115/21) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev 
1. člen 
V Pravilniku o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Uradni list RS, št. 44/19 in 195/20; v nadaljevanju: Pravilnik) se v 4. členu, za tretjim odstavkom Tabela 1 nadomesti z novo tabelo, z naslednjo vsebino:
Oznaka
Področje izobraževanja
Organizator oziroma vir
A
Zahtevnejša področja 
– Revidiranje 
– Računovodenje
– Agencija za javni nadzor nad revidiranjem 
– Slovenski inštitut za revizijo 
– Druga institucija, ki jo Agencija pooblasti za vodenje izobraževanja
B
– Revidiranje 
– Računovodenje 
– Ocenjevanje vrednosti 
– Pravo 
– Finance 
– Informacijske tehnologije in računalniški sistemi 
– Davki 
– Notranja revizija 
– Druga izobraževanja s področja dela pooblaščenih revizorjev
– Izobraževalne institucije s soglasjem Agencije za izvajanje letnega programa izobraževanja 
– Revizijske družbe, ki organizirajo izobraževanje tudi za zunanje udeležence in so od Agencije pridobile predhodno soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja
– Objavljanje strokovnih prispevkov
C
– Revidiranje 
– Računovodenje 
– Ocenjevanje vrednosti 
– Pravo 
– Finance 
– Informacijske tehnologije in računalniški sistemi 
– Davki 
– Notranja revizija 
– Druga izobraževanja s področja dela pooblaščenih revizorjev
– Izobraževalne institucije 
– Revizijske družbe (interna izobraževanja)
2. člen 
V Pravilniku se drugi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pooblaščeni revizor lahko kot strokovno izobraževanje za podaljšanje dovoljenja z oznako C uveljavlja vse oblike izobraževanja s področja revidiranja, računovodenja, ocenjevanja vrednosti, prava, financ, informacijske tehnologije in računalniških sistemov, davkov, notranje revizije ali drugih izobraževanj s področja dela pooblaščenih revizorjev, ki ga opravi na enega od načinov, navedenih v Tabeli 4.«
3. člen 
V Pravilniku se v prvem stavku prvega odstavka 8. člena črta beseda »neprekinjeno«.
4. člen 
V Pravilniku se besedilo 10. člena nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Agencija vodi evidenco o dodatnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev v registru pooblaščenih revizorjev.
(2) Pooblaščeni revizorji sami, skladno z navodili, vnašajo podatke o udeležbi na dodatnem izobraževanju v register pooblaščenih revizorjev.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Za ustrezno izobraževanje z oznako B in C iz področij izobraževanja, ki so bila dodana s tem pravilnikom, se štejejo izobraževanja, ki so bila izvedena po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-51/2019-11
Ljubljana, dne 14. decembra 2021
EVA 2021-1611-0092
Mag. Peter Zmagaj 
predsednik strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina