Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3906. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, stran 12408.

  
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17, v nadaljevanju: ZBS-1) in upoštevaje Smernico Evropske centralne banke (EU) 2019/671 z dne 9. aprila 2019 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) (ECB/2019/7) izdaja guverner
S K L E P 
o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov 
1. Ta sklep določa višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov:
– ki se vodijo pri Banki Slovenije na podlagi pogodb o vodenju računov v skladu z 61. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 12. členom ZBS-1 in
– ki jih imata na računih pri Banki Slovenije sklad za reševanje bank, ki je vzpostavljen in katerega upravlja Banka Slovenije na podlagi 5. člena Zakona o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17), in sklad za jamstvo vlog, ki je vzpostavljen in katerega upravlja Banka Slovenije na podlagi 4. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16).
2. Obrestovanje sredstev javnih subjektov ureja tudi Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/671z dne 9. aprila 2019o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) (ECB/2019/7) (v nadaljevanju: Smernica).
3. Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov do skupne protivrednosti 200 mio EUR (v nadaljevanju: prag obrestovanja) in nad tem zneskom po različnih obrestnih merah, vključno z negativnimi obrestnimi merami. Pri izračunu doseganja praga obrestovanja Banka Slovenije najprej upošteva vsa vezana sredstva in šele nato vpogledna sredstva. Pri izračunu doseganja praga obrestovanja Banka Slovenije ne upošteva sredstev iz druge alineje 1. točke tega sklepa.
Sredstva v tujih valutah se preračunajo v eure po referenčnem tečaju ECB, veljavnem za vsak dan obračuna.
4. Banka Slovenije določi obrestno mero za vezana sredstva javnih subjektov v skladu s Smernico ob sklenitvi vsake posamične vezave.
5. Banka Slovenije obrestuje vpogledna sredstva javnih subjektov iz prve alineje 1. točke tega sklepa do praga obrestovanja po obrestnih merah za tekoči delovni dan oziroma pretekli delovni dan za nedelovne dneve med preteklim in tekočim delovnim dnem posamezne valute:
– sredstva v eurih – v višini €STR;
– sredstva v tujih valutah – po obrestni meri v višini 80 % tržne obrestne mere za nezavarovana posojila čez noč za posamezno valuto (Bloomberg Composite bid). Če je tržna obrestna mera za nezavarovana posojila čez noč za posamezno valuto negativna, se sredstva v tuji valuti obrestujejo po taki obrestni meri.
6. Banka Slovenije obrestuje vpogledna sredstva javnih subjektov, ki presegajo prag obrestovanja, in sredstva iz druge alineje 1. točke tega sklepa
– sredstva v eurih – ne obrestuje oziroma jih obrestuje po obrestni meri mejnega depozita ECB, če je ta negativna;
– sredstva v tujih valutah – ne obrestuje oziroma jih obrestuje po obrestni meri tuje centralne banke za posamezno valuto, ki je primerljiva z obrestno mero mejnega depozita ECB, če je ta obrestna mera negativna. Če primerljiva obrestna mera mejnega depozita ne obstaja, se uporabi primerljivo tržno obrestno mero za posamezno valuto, če je ta negativna; če je primerljiva tržna obrestna mera pozitivna, Banka Slovenije teh sredstev ne obrestuje.
7. Če je veljavna obrestna mera, po kateri se obrestujejo vpogledna sredstva, ki presegajo prag obrestovanja, višja od obrestne mere, ki velja do praga obrestovanja, se uporabi obrestna mera, ki velja do praga obrestovanja.
8. Znesek obresti Banka Slovenije poplača z odobritvijo ali v skladu s Smernico z obremenitvijo računa javnega subjekta, odprtega pri Banki Slovenije.
9. Ta sklep začne veljati 1. januarja 2022.
10. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov (Uradni list RS, št. 57/19).
Ljubljana, dne 12. decembra 2021
Boštjan Vasle 
guverner 

AAA Zlata odličnost