Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3900. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, stran 12373.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14, 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov (Uradni list RS, št. 61/19 in 182/20) se v prvem odstavku 9. člena, v 11. členu in v prvem odstavku 12. člena besedilo »vodja notranje organizacijske enote ministrstva, pristojne za obrambne zadeve« nadomesti z besedilom »direktor organa, pristojnega za vojne veterane«.
V drugem odstavku 9. člena, v prvem odstavku 12. člena, v 13. členu, v 14. členu in v 15. členu se besedilo »notranja organizacijska enota ministrstva, pristojna za obrambne zadeve« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »organ, pristojen za vojne veterane« v ustreznem sklonu.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-40/2021-9
Ljubljana, dne 13. decembra 2021
EVA 2021-1911-0024
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost