Uradni list

Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021

Kazalo

3753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine, stran 11549.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in 3. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2013) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 18. redni seji dne 10. 11. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine 
1. člen 
Spremeni in dopolni se 2. člen pravilnika in se glasi:
»Parkirišča, na katerih se plačuje parkirnina, višina parkirnine ter način plačevanja:
#
PARKIRNO MESTO
Št. PARCELE
K.O.
Št. PARK. MEST
PARKIRNI REŽIM
MOJSTRANA
258
1
Topolino
365
2171
40
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno, vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR.
2
Parkirišče drsališče
1861/2, 1855/1
2171
40
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevna tarifa 8,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Dovoljeno za avtodome 7:00–22:00, dnevna tarifa 10,00 EUR.
3
Parkirišče KS Dovje Mojstrana
1806/6
2171
15
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
4
Parkirišče Veliki breg
1375/98
2171
5
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A.
5
Parkirišče OŠ Mojstrana
1309/1, 1324/1
2171
33
Urnik parkirišča 0:00–24:00. 1. 7.–31. 8., ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
6
Parkirišča Vrtec Mojstrana
1309/1
2171
18
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 15 min brezplačno s parkirno uro, ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B in D, 1. 7.–31. 8. tudi C.
7
Parkirišče Vrt viharnik
1342
2171
21
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevna tarifa 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
8
Slovenski Planinski muzej
1347/1
2171
21
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. 
9
Parkirišče Fabrka
1375/152
2171
20
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevna tarifa 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C. Dovoljeno za avtodome 7:00–20:00 dnevna tarifa 10,00 EUR.
10
Parkirišče Sonček
1024/15, 1024/16, 2073/28, 2073/7, 1031/14
2171
45
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevna tarifa 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Dovoljeno za avtodome 7:00–22:00 dnevna tarifa 10,00 EUR.
DOVJE
90
10
Parkirišče pri cerkvi
789/6, 788/2
2171
60
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno.
10a
– vzdolž cestišča
789/8
2171
14
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno.
11
Parkirišče ob pokopališču
1996/3
2171
12
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno.
12
Parkirišče Pr`Katr
2010/21, 2010/20
2171
4
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 2,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A.
KRANJSKA GORA
922
13
Parkirišče pri pokopališču
287/2, 254/2, 288, 891/7
2169
50
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno.
14
Parkirišče za Policijo
1184, 1186
2169
350
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR, avtodom 12,00 EUR za 24 ur. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
15
Parkirišča ob Borovški cesti
834/10
2169
25
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno s parkirno uro do 2 uri z abonmaji A, B, D.
16
Parkirišče avtobusna postaja
458/7
2169
10
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dnevna tarifa 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji D.
17
Parkirišče Občina 1
13/14
2169
73
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno parkiranje do 5 ur s parkirnim listkom, dovoljeno s parkirno uro do 5 ur z abonmaji A, B, D; 7 PM pred občino, modra cona, s parkirno uro do 30 min.
18
Parkirišče Občina 2 (Kotnik)
21
2169
21
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno parkiranje do 5 ur s parkirnim listkom, ni dovoljeno z abonmaji.
19
Parkirišče Dvorana Vitranc
13/12, 14/17
2169
45
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
20
Parkirišče ob vrtcu
470/1
2169
19
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 15 min brezplačno s parkirno uro za potrebe vrtca. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
21
Parkirišče zdravstveni dom
485/9, 485/1, 485/10
2169
47
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačna s parkirnim listkom, vsaka nadaljnja 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
22
Parkirišče Prisank
131/10, 141/23
2169
35
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D; abonma C dovoljeno med 20:00 in 8:00.
23
Parkirišče Pišnica (nasproti Leka)
885/243
2169
50
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevna tarifa 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Dovoljeno za avtodome 7:00–22:00, cena 10,00 EUR na dan.
24
Parkirišče Jasna
887/9
2169
120
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno do 2 uri z abonmaji A, B, C s parkirno uro.
25
Parkirišče Dom Viharnik
397/13
2169
37
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
26
Parkirišče Žičnica
891/50, 1188, 1186
2169
40
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR. Avtodomi 12,00 EUR za 24 ur, bus 20,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
PODKOREN
45
27
Parkirišče ob pokopališču
795/1, 31/1
2168
32
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno.
28
Parkirišče na trgu
783/5, 783/3
2168
13
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
RATEČE
143
29
Parkirišče Ledine
1450/46, 1422/4, 1450/45
2167
80
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C.
30
Parkirišče na trgu
1403/22, 1403/23
2167
13
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
31
Parkirišča pri meji
1431/2
2167
50
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
SKUPAJ parkirnih mest
1458
Cenik abonmajev:
Abonma A – cena 30,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Oseba, ki oddaja vlogo za abonma, ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila, ki je registrirano na ime vlagatelja.
– Vlagatelj ob izpolnjevanju pogojev iz prvega in drugega odstavka lahko pridobi več abonmajev, vendar ne več kot tri.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma B1 – cena 250,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma B samo za eno vozilo registrirano na njegovo ime.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma B2 – cena 150,00 EUR
Polletni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila, Vlagatelj lahko pridobi abonma B samo za eno vozilo registrirano na njegovo ime.
– Abonma velja 6 mesecev od dneva nakupa.
Abonma C1 – 3-dnevni, 15,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C2 – 5-dnevni, 20,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C3 – 10-dnevni, 25,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma D – cena 50,00 EUR
Letni abonma zaposleni. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora, vendar v občini opravljajo delo.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma D samo za eno vozilo registrirano na njegovo ime.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2019-2
Kranjska Gora, dne 26. oktobra 2021
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost